tải xuống (3)

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ

 •   17/10/2020 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Dạng 6: Dạng bài tập sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố
tải xuống (3)

HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

 •   17/10/2020 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Dạng 5: Dạng bài tập hoàn thành các ptpư, điều chế chất
*Lưu ý: Các phương pháp điều chế kim loại
Phương pháp 1: Dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dd muối( từ Mg trở đi)
tải xuống (3)

Dạng bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợp

 •   17/10/2020 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Dạng 4: Dạng bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợp+ Nếu chỉ tách 1 chất ra khỏi hỗn hợp: Ta dùng phản ứng đặc trưng của chất đó( các chất khác không có) để tách chất đó ra hoặc ngược lại+ Nếu phải tách tất cả các chất ra khỏi hỗn hợp: Dùng phản ứng đặc trưng của từng chất để tách chúng ra khỏi hỗn hợp. Sau đó dùng phản ứng thích hợp để tái tạo lại các chất ban đầu
tải xuống (3)

DẠNG BÀI TẬP CHIA NHIỀU TRƯỜNG HỢP

 •   17/10/2020 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Cho rất từ từ dd A chứa x mol HCl vào dd chứa y mol Na2CO3
tải xuống (3)

Dạng bài tập lên quan đến độ tan

 •   17/10/2020 10:30:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Xác định lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500 g
Dạng bài tập tăng giảm khối lượng khi cho kim loại vào dd muối

Dạng bài tập tăng giảm khối lượng khi cho kim loại vào dd muối

 •   17/10/2020 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Dạng này chủ yếu gặp ở trường hợp: Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dd muối
+ Nếu khối lượng kim loại sau pư > khối lượng kim loại trước pư: độ tăng khối lượng
tải xuống (2)

DẠNG BÀI TẬP NHẬN BIẾT

 •   05/10/2020 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Dạng 3: Bài tập nhận biết
. Trích mẫu thử
. Cho thuốc thử vào để nhận ra các mẫu thử
tải xuống (3)

Dạng bài tập giữa oxit axit với dung dịch bazơ

 •   05/10/2020 09:33:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Cho 16,8 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dd NaOH 2M thu được dd Aa, Tính tổng khối lượng muối trong dd A
tải xuống (3)

Lập CTHH, xác định chất qua PTHH

 •   05/10/2020 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,48 g một hợp chất gồm C và H người ta thu được 23 g CO2. Khối lượng phân tử hợp chất là 16
BÀI TẬP DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÓA HỌC

BÀI TẬP DỰA VÀO ĐỒ THỊ HÓA HỌC

 •   22/09/2020 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp X gồm a mol NaOH và b mol K2CO3 kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định tỉ lệ a:b.
tải xuống (2)

BÀI TẬP HÓA HỌC CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI

 •   22/09/2020 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1. Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thấy sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Tính m.
tải xuống (3)

BÀI TẬP VẬN DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT

 •   22/09/2020 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1. Để m gam phôi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thấy sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Tính giá trị m.
DẠNG 1: BÀI TẬP DỰA VÀO THỨ TỰ PHẢN ỨNG

DẠNG 1: BÀI TẬP DỰA VÀO THỨ TỰ PHẢN ỨNG

 •   22/09/2020 09:41:00 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1. Cho 175 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml dung dịch Mg(HCO3)2 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Tìm giá trị của m.
tải xuống (3)

BÀI TẬP HÓA HỌC VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

 •   18/08/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1. Giải thích vì sao nguyên tử khối của Cl là 35,5 đvC?
tải xuống (3)

BÀI TẬP HÓA HỌC VẬN DỤNG CÁC ĐỊNH LUẬT

 •   18/08/2020 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1.  Để m gam phôi bào sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp A có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho A tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thấy sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Tính giá trị m.
tải xuống (3)

BÀI TẬP DỰA VÀO THỨ TỰ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 •   18/08/2020 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Bài tập 1. Cho 175 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml dung dịch Mg(HCO3)2 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Tìm giá trị của m.
tải xuống (3)

đề cương ôn tập hóa 8, hóa 9

 •   20/02/2020 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
đề cương ôn tập hóa 8, hóa 9
tải xuống (3)

Các phương pháp cân bằng phương trình phản ứng hóa học

 •   16/07/2019 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Các phương pháp cân bằng phương trình phản ứng hóa học
tải xuống (3)

dạng bài tập xác định công thức hóa học của các chất

 •   16/07/2019 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
dạng bài tập xác định công thức hóa học của các chất

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây