Bài tập cuối tuần 1 toán lớp 2

Chủ nhật - 26/05/2019 05:29
Bài tập cuối tuần 1 toàn lớp 2
tải xuống (3)
tải xuống (3)
Hä vµ tªn:.........................     PhiÕu bµi tËp (sè 1)
Líp 2...         

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
35 + 40         86 – 52         73 – 53           5 + 62          33 + 55           88 – 6
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 2: ViÕt c¸c sè 50 , 48,  61,  58,  73,  84 theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:

.........................................................................................................................

Bµi 3: Mét b¨ng giÊy dµi 96cm, em c¾t bá ®i 26cm. Hái b¨ng giÊy cßn l¹i dµi bao nhiªu x¨ngtimet?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4: MÑ nu«i gµ vµ vÞt, tÊt c¶ cã 48 con, trong ®ã cã 23 con gµ. Hái mÑ nu«i bao nhiªu con vÞt?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 5: >, <, = ?
45 – 24 ...  17 + 10  ;                                32 + 16 ...  20 + 28

24 + 35  ... 56 – 36  ;                                37 – 17 ...  56 – 36

 6  +  4  ....  7 +  2    ;                               10 -  2    ...  10 – 1

Bµi 6: Sè?
18  <   ...  < 20     ;       98 <  ...  < 100        ;           65  >  ...  > 62
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây