. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là gì?

Thứ sáu - 20/08/2021 22:23
Hãy nêu những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới.
tải xuống (3)
tải xuống (3)
Trả lời:
     a. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
     - Chuyeån dòch cô caáu ngaønh: Giaûm tæ troïng cuûa khu vöïc noâng laâm, ngö nghieäp, taêng tæ troïng cuûa khu vöïc coâng nghieäp–xaây döïng. Khu vöïc dòch vuï chieám tæ troïng cao nhöng coøn bieán ñoäng.
     - Chuyeån dòch cô caáu laõnh thoå: Hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh trong noâng nghieäp caùc laõnh thoå taäp trung coâng nghieäp ,dòch vuï taïo neân caùc vuøng kinh teá phaùt trieån naêng ñoäng.
     - Chuyeån dòch cô caáu thaønh phaàn kinh teá : Töø neàn kinh teá vôùi thaønh phaàn kinh teá nhaø nöôùc, taäp theå laø chuû yeáu sang neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn.
     b. Nhöõng thaønh töïu vaø thaùch thöùc.
     - Thành tựu:
     + Kinh tế tăng trưởng vững chắc, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa
     + Trong công nghiệp đã hình thành một số ngành công nghiệp trọng điểm,nổi bật là ngành dầu khí, điện, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hang tiêu dùng
     + Hoạt động thương mại và đầu tư của nước ngoài được thúc đẩy phát triển. Nước ta đang trong quá trình hôi nhập với nền kinh tế khu vực và toàn cầu.
     - Thách thức:
     + Ở nhiều huyện, tỉnh, nhất là ở miền núi còn các xã nghèo.
     + Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mứ, môi trường bị ô nhiễm
     + Vấn đề việc làm, phát triển văn hóa giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo… vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội
     + Những biến động của thị trường thế giới và khu vực , những thách thức khi chúng ta thực hiện các cam kết AFTA, WTO…
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay8,657
  • Tháng hiện tại146,962
  • Tổng lượt truy cập7,003,266
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây