Kiếm tiền với Ola City
Ola city
Chuyên mục giới thiệu

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI SỞ HỮU CỔ PHẦN
TẠI TẬP ĐOÀN SKYWAY

Linh đăng ký:  https://new.skyway.capital/auth/registration?partner_id=379172
Linh tìm hiểu về tập đoàn:  https://skyway.link-stats.site/?partner_id=379172
Lịnk trang chủ:  http://skyway.khobaitap.com
zalo hỗ trợ: 0914789545
 
tải xuống (3)

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CĂN THỨC BẬC HAI

 •   06/10/2020 11:59:00 AM
 •   Đã xem: 577
 •   Phản hồi: 0
A./ KIẾN THỨC CƠ BẢN :
1. Khai phương một tích. Nhân các căn bậc hai
HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 •   06/10/2020 11:55:00 AM
 •   Đã xem: 497
 •   Phản hồi: 0
A./ KIẾN THỨC CƠ BẢN
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH sao cho ta có :
tải xuống (3)

CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC

 •   06/10/2020 11:50:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
A./ KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1. Căn bậc hai
- Định nghĩa: Căn bậc hai của số thực a là số x sao cho x2 = a
tải xuống (3)

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 •   06/10/2020 11:42:00 AM
 •   Đã xem: 1133
 •   Phản hồi: 0
A- Kiến thức về tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác vuông:
1/ Định nghĩa TSLG của góc nhọn:
Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc α, kí hiệu là: sinα
Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cos của góc α, kí hiệu là: cosα
Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc α, kí hiệu là: tanα
Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cotang của góc α, kí hiệu là: cotα
tải xuống (3)

Bài tập về căn thức bậc 2

 •   06/10/2020 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Bài 1:
Cho biểu thức
tải xuống (3)

RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

 •   06/10/2020 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 528
 •   Phản hồi: 0
I-CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai ta vận dụng thích hợp các phép tính về căn thức và các phép biến đổi đơn giản biểu thức chưa căn bậc hai ( đưa thừa số ra ngoài dấu căn, trục căn thức ở mẫu,..)
tải xuống (3)

Lập CTHH, xác định chất qua PTHH

 •   05/10/2020 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 315
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,48 g một hợp chất gồm C và H người ta thu được 23 g CO2. Khối lượng phân tử hợp chất là 16
tải xuống (3)

Mối quan hệ giữa GEN và ADN

 •   27/09/2020 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
1.cấu trúc, chức năng và cơ chế tổng hợp ARN
a)Cấu trúc ARN
- ARN là một loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C, H, O, N và P
- ARN thuộc loại đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn nhưng nhỏ hơn nhiều so với ADN
tải xuống (3)

Bài tập về ADN và GEN

 •   27/09/2020 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
II. Phương pháp giải bài tập
1. Các công thức tính
Dạng 1: Tính số lượng , % từng loại Nu của mỗi mạch và của gen
Theo NTBS: A1 = T2, T1 = A2 , G1 = X2, X1 = G2
tải xuống (2)

ADN

 •   27/09/2020 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
1. Cấu trúc ADN
a)Cấu tạo hóa học
- AND là một loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C, H, O, N và P
- AND thuộc loại đại phân tử có kích thước lớn có thể dài tới hàng trăm mircômét và khối lượng đạt tới hàng triệu đơn vị cácbon
tải xuống (3)

BÀI TẬP VỀ PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

 •   27/09/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 1169
 •   Phản hồi: 0
1.Kiến thức cơ bản :
a)Các giai đoạn phất triển của tế bào sinh dục
-Giai đoạn 1:
+Vị trí: Xáy ra tại vùng sinh sản của ống sinh dục
+Nội dung: Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần
tải xuống (3)

BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN

 •   27/09/2020 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 850
 •   Phản hồi: 0
1.Hệ thống câu hỏi lí thuyết
Câu 1 : Tại sao nói bộ NST của mỗi loài có tính đặc trưng ỗn định ? Cơ chế đảm bảo cho các đặc tính đó ?
tải xuống (3)

CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

 •   27/09/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
1.Quy luật di truyền giới tính:
Nội dung: ở sinh vật sinh sản hữu tính, tỉ lệ đực cái của thế hệ sau xấp xỉ 1 : 1
VD: P Chuột cái x Chuột đực
XX XY
GP X X , Y
F1 KG 1 XX : 1XY
KH 1 cáI : 1 đực
tải xuống (3)

PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

 •   27/09/2020 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
1. Sự phát sinh giao tử:
- Giao tử là tế bào sinh dục có bộ NST đơn bội được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử có khả năng thụ tinh tạo thành hợp tử. Có hai loại giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái(trứng)
tải xuống (3)

NGUYÊN PHÂN-GIẢM PHÂN

 •   27/09/2020 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 449
 •   Phản hồi: 0
1.Kiến thức cơ bản.
.Tính đặc trưng của bộ NST
- Đặc trưng về thành phần, số lương và cấu trúc NST.
* Cấu trúc NST

NHIỄM SẮC THỂ

 •   27/09/2020 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
I. Khái niệm nhiễm sắc thể, cấu trúc, chức năng và tính đặc trưng của nhiễm sắc thể
1. Khái niệm nhiễm sắc thể:
- Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền tồn tại trong nhân tế bào có khả năng nhuộm màu đặc trưng bởi thuốc nhuộm kiềm tính, được tập trung thành những sợi ngắn, có số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc đặc trưng cho mỗi loài.
- NST có khả năng tự nhân đôi, phân li, tổ hợp ổn định qua các thế hệ.
- NST có khả năng bị đột biến thay đổi cấu trúc, số lượng tạo ra những đặc tưng di truyền mới
tải xuống (3)

BÀI TẬP VỀ LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG

 •   27/09/2020 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Phöông phaùp giaûi:
1) Bieát P, xaùc ñònh keát quaû lai ôû F1 F2 .
Caùch laøm töông töï lai 1 caëp tính traïng.
Chuù yù caùch vieát caùc loaïi giao töû.
Trong teá baøo sinh döôõng, NST toàn taïi thaønh töøng caëp neân gen cuõng toàn taïi thaønh töøng caëp. Ví duï: Aa, Bb.
tải xuống (3)

BÀI TẬP VỀ LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

 •   27/09/2020 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
* Baøi toaùn thuaän:
* Laø daïng baøi ñaõ bieát tính troäi laën, kieåu hình cuûa P . Töø ñoù tìm kieåu gen, kieåu hình cuûa F vaø laäp sô ñoà lai.
Bài tập vẽ lại mạch điện

Bài tập vẽ lại mạch điện

 •   24/09/2020 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 4126
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ:
Hiệu điện thế giữa hai điểm B, D
không đổi khi mở và đóng khoá K,
vôn kế lần lượt chỉ hai giá trị U1 và U2.
Biết rằng
R2 = 4R1 và vôn kế có điện trở rất lớn.
Tính hiệu điện thế giữa hai đầu B, D
theo U1 và U2

Các tin khác

global video
Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay2,767
 • Tháng hiện tại72,822
 • Tổng lượt truy cập847,331
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây