tải xuống (3)

Bài tiết

 •   13/01/2022 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 1019
 •   Phản hồi: 0
- Bài tiết là 1 hoạt động của cơ thể thải loại các chất cặn bã, chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể.
tải xuống (3)

Trao đổi chất và năng lượng.

 •   13/01/2022 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 2209
 •   Phản hồi: 0
Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?
- Ở cấp độ cơ thể, môi trường ngoài cung cấp nước, thức ăn, muối khoáng và oxi qua hệ tiêu hóa, hô hấp, đồng thời tiếp nhận các sản phẩm phân hủy, chất bã và khí CO2 từ cơ thể thải ra.
tải xuống (3)

Bài tập hô hấp

 •   13/01/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 3527
 •   Phản hồi: 0
Bài 1:
Gọi X là khí chứa trong phổi sau khi hít vào bình thường.
tải xuống (3)

Tiêu hóa

 •   13/01/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 1152
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Vai trò của quá trình tiêu hóa đối với cơ thể:
Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được, thải bỏ các chất thừa trong thức ăn
tải xuống (3)

Hô Hấp

 •   13/01/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 1034
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Hô hấp là gì? Hô hấp có vai trò gì với cơ thể?Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?
tải xuống (3)

TUẦN HOÀN

 •   13/01/2022 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Câu 2:
 a.  Hãy phân tích các đặc điểm cấu tạo của hồng cầu để phù hợp với chức năng mà nó đảm nhận ?
b. Một người sống ở đồng bằng chuyển lên vùng núi cao để sinh sống một thời gian số lượng hồng cầu trong máu người này thay đổi như thế nào? Vì sao?
c. T¹i sao nh÷ng ng­êi lµm viÖc ë n¬i kh«ng khÝ cã nhiÒu khÝ cacbon «xit ( khÝ CO) l¹i bÞ ngé ®éc.
tải xuống (3)

Vận động

 •   13/01/2022 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 939
 •   Phản hồi: 0
Câu 1:
a) Hãy chứng minh : “Xương là một cơ quan sống”
b) Những đặc điểm nào trong thành phần hoá học và cấu trúc của xương bảo đảm cho xương có độ vững chắc cao mà lại tương đối nhẹ?
c) Tại sao lứa tuổi thanh thiếu niên lại cần chú ý rèn luyện , giữ gìn để bộ xương phát triển bình thường?
tải xuống (3)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 8

 •   02/05/2021 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Nơrôn là gì ? Cấu tạo nơrôn ? Chức năng của nơrôn ?
Norôn là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh
tải xuống (3)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 8

 •   02/05/2021 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 1486
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Vai trò của bài tiết? Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
tải xuống (3)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 8 - HỌC KỲ 2

 •   02/05/2021 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ? Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?
tải xuống (3)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 8 KÌ I

 •   10/12/2020 02:37:00 PM
 •   Đã xem: 1268
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Cấu tạo tế bào và hoạt động sống của tế bào:
- Cấu tạo tế bào gồm: + Màng sinh chất: Bao bọc bên ngoài thực hiện trao đổi chất
+ Chất tế bào: Chứa nhiều bào quan khác
+ Nhân: Điều khiển mọi hoạt động của tế bào
- Hoạt động sống: Trao đổi chất, lớn lên và sinh sản
tải xuống (3)

TUYẾN SINH DỤC

 •   16/10/2020 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 3280
 •   Phản hồi: 0
a. Cơ quan sinh dục nam
* Cơ quan sinh dục nam gồm 2 tuyến sinh dục, đường sinh dục và tuyến hổ trợ sinh dục.
tải xuống (3)

Tuyến nội tiết

 •   16/10/2020 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 1155
 •   Phản hồi: 0
Đặc điểm của hệ nội tiết: Ngoài hệ thần kinh, hệ nội tiết cũng góp phần quan trọng trong việc điều hòa các cơ quan sinh lý của cơ thể, đặc biệt là trao đổi chất, quá trình chuyển hóa vật chất và năng l¬ợng trong tế bào của cơ thể có là các chất hoocmôn, thông qua đ¬ờng máu chậm nh¬ưng kéo dài và diện rộng.
1. Khái niệm, phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
- K/N: GV cho HS nắm:
+ Tuyến nội tiết là những tuyến không có ống dẫn, chất tiết của nó gọi là hoocmôn ngấm trực tiếp vào máu rồi theo máu đến các cơ quan để gây tác dụng.
VD: Tuyến giáp: tiết hoocmon tiroxin ngấm vào máu, kích thích làm tăng quá trình trao đổi chất và làm tăng chuyển hóa trong tế bào.
+ Tuyến ngoại tiết là những tuyến có ống dẫn chất tiết đến các cơ quan mà không ngấm thẳng vào máu.
VD: Tuyến n¬ớc bọt: tiết nuớc bọt chứa enzim amilaza theo ống dãn vào trong khoang miệng…
2. So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
* Giống nhau:
- Đều đ¬ược cấu tạo từ những tế bào bài tiết.
- Đều tiết các chất có ảnh hư¬ởng đến các quá trình sinh lý của cơ thể…
* Khác nhau:
Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
- Không có ống dẫn,chất tiết ngấm thẳng vào máu và theo máu đến các cơ quan
- Có tác dụng điều hòa các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa. - Có ống dẫn, chất tiết không ngấm thẳng vào máu mà theo ống dẫn đến các cơ quan.
- Có tác dụng trong quá trình dinh dưỡng, tiêu hóa, thải bả…

3. Một số tuyến nội tiết chính
* Tuyến nội tiết: Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận…
* Tuyến ngoại tiết chính: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến mồ hôi…
4. Cấu tạo chức năng của các tuyến nội tiết (ND SGK)
- GV cho HS nắm chắc cấu tạo chức năng của các tuyến chính.
- Chất tiết của các tuyến nội tiết là gì? Tác dụng?...
a. Vai trò của các tuyến nội tiết
- Duy trì ổn định môi trường trong cơ thể.
- Điều chỉnh các quá trình sinh lý cảu cơ thể diễn ra bình thường (TĐC, TĐQ, sinh trưởng, phát triển…).
- Điều hòa hoạt động của các cơ quan chủ yếu bằng con đường thể dịch giúp cơ thể thích nghi với điều kiện sống.
- Tự điều chỉnh trong nội bộ của các tuyến nội tiết.
- Tuyến nội tiết thường có kích thước nhỏ lượng chất tiết ra ít nhưng có có hoạt tính sinh học cao, thúc đẩy hoặc kìm hảm hoạt động cảu các cơ quan, các quá trình sinh lý trong cơ thể.
- Hoạt động của tuyến nội tiết bị rối loạn… gây cho cơ thể bị bệnh lý.
b. Hooc môn: sản phẩm của tuyến nội tiết.
* Đặc tính:
- Mỗi hooc môn do một tuyến nội tiết nhất định tiết ra.
- Mỗi hooc môn chỉ ảnh hưởng đến 1 qua trình sinh lý của cơ thể.
- Hooc môn có hoạt tính sinh học cao (chỉ một lượng nhỏ cũng gây ảnh hưởng rõ rệt).
VD: Chỉ cần mọt lượng nhỏ ađrênalin cũng làm cho tim đập nhanh và mạnh.
- Hooc môn không có tính đặc trưng cho loài.
* Tác dụng:
- Kích thích, điều khiển.
VD: Hooc môn tuyến yên kích thích hoạt động của tuyến giáp, vỏ tuyến trên thận, tuyến sinh dục.
- Điều hòa, phối hợp.
VD: Sự phối hợp họt động của glucagon (tuyến tụy) với ađrênalin (tuyến trên thận và unsulin (tuyến tụy) làm cho lượng đường trong máu ổn định.
- Đối lập:
VD: Tuyến tụy tiết ra 2 loại hooc môn có tác dụng đối lập nhau.
(VD: Insulin biến glucôzơ thành glycôgien dự trử trong gan và cơ làm giảm lượng đường trong máu (giảm đường huyết) đảm bảo cho lượng đường trong máu ổn định là 0,12g/lít … khi cơ thể có nông độ đường trong máu thấp dưới 0,12g/lít thì glucagôn biết glycôgien trong gan và cơ thành glucôzơ bổ sung lượng đường trong máu ổn định.
5. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết (HS nắm nội dung ở SGK)
- Nắm được điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết.
- Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
tải xuống (3)

BÀI TIẾT - DA

 •   16/10/2020 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 1241
 •   Phản hồi: 0
1. Khái niệm bài tiết: Là quá trình lọc và thải ra môi trường ngoài các chất cặn bả do hoạt động chuyển hóa chất của tế bào tạo ra cùng với một só chất đưa vào cơ thể quá liều lượng.
- Bài tiết được thực hiện qua da, thận, phổi.
- Bài tiết có 2 tác dụng:
+ Giữ cho môi trường trong của cơ thể được ổn định.
+ Giúp cho cơ thể không bị nhiễm độc.
- Cơ quan bài tiết nước tiểu là quan trọng nhất vì 90% các sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu (trừ CO2) được cơ quan này thải ra ngoài.
tải xuống (3)

Trao đổi chất và năng lượng

 •   16/10/2020 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 8239
 •   Phản hồi: 0
I . Trao đổi chất
1. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
- Môi trường cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước, muối khoáng. Qua quá trình tiêu hóa, cơ thể tổng hợp nên những sản phẩm đặc trưng đồng thời thải những sản phẩm thừa ra ngoài.
- Hệ hô hấp lấy từ môi trường ngoài khí O2 để cung cấp cho các phản ứng sinh, hóa trong cơ thể và thải ra ngoài khí CO2.
- Hệ bài tiết lọc từ máu những chất bả của hoạt động trao đổi chất cùng với những chất độc để tạo thành mồ hôi, nước tiểu để đào thải ra khỏi cơ thể.
tải xuống (2)

Tiêu hóa

 •   16/10/2020 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0
1. Vai trò của TĂ và của HĐ TH đối với cơ thể
* Vai trò của TĂ: cung cấp chất dinh dưỡng để tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể và xây dựng TB
* Vai trò của HĐTH:
- Biến đổi TĂ từ dạng phức tạp khó hấp thụ thành các sản phẩm dinh dưỡng đơn giản dễ hấp thụ và dễ sử dụng trong quá trình sống của TB và cơ thể.
- Hấp thụ chất dinh dưỡng vào máu và bạch huyết để cung cấp cho TB
tải xuống (3)

Hô hấp

 •   16/10/2020 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 736
 •   Phản hồi: 0
1. Hô háp và các cơ quan hô hấp:
Hệ hụ hấp là một hệ cơ quan có chức năng trao đổi không khí diễn ra trên toàn bộ các bộ phận của cơ thể. Ở con người và các loài thú khác, các đặc điểm giải phẫu học của hệ hô hấp gồm có ống dẫn khí, phổi và hệ cơ hô hấp.
- Các giai đoạn chủ yếu của hô hấp: 3gđ
+ Thông khí ở phổi
+ Trao đổi khí ở phổi
+ Trao đổi khí ở TB
tải xuống (2)

Tuần hoàn

 •   16/10/2020 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
1. M¸u vµ m«i tr­êng trong c¬ thÓ1.1 M¸uMáu là một tổ chức di động được tạo thành từ thành phần hữu hình là các tế bào (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và huyết tương. Chức năng chính của của máu là cung cấp các chất nuôi dưỡng và cấu tạo các tổ chức cũng như loại bỏ các chất thải trong quá trình chuyển hóa của cơ thể như khí carbonic và acid lactic. Máu cũng là phương tiện vận chuyển các của các tế bào (cả tế bào có chức năng bảo vệ cơ thể lẫn tế bào bệnh lý) và các chất khác nhau (các amino acid, lipid, hormone) giữa các tổ chức và cơ quan trong cơ thể. Các rối loạn về thành phần cấu tạo của máu hay ảnh hưởng đến sự tuần hoàn bình thường của nó có thể dẫn đến rối loạn chức năng của nhiều cơ quan khác nhau.- Thµnh phÇn cÊu t¹o m¸u ( Tµi liÖu BD)- Chøc n¨ng cña huyÕt t­¬ng vµ hång cÇu ( b¶ng 13 vµ th«ng tin SGK)
tải xuống (3)

Khái quát về cơ thể người - vận động

 •   16/10/2020 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 956
 •   Phản hồi: 0
Bộ xương, các loại xương và khớp xương người
Các thành phần chính của bộ xương

Các tin khác

global video
Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay2,548
 • Tháng hiện tại90,234
 • Tổng lượt truy cập7,304,715
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây