tải xuống (3)

. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

 •   27/06/2021 06:08:00 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Vùng biển và thềm lục địa của nước ta giàu tài nguyên
- Vùng biển: nước ta có vùng biển rộng lớn trên 1 triệu ha, gồm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 •   27/06/2021 06:07:00 AM
 •   Đã xem: 1729
 •   Phản hồi: 0
. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

 •   27/06/2021 06:06:00 AM
 •   Đã xem: 1123
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái quát chung
Phạm vi lãnh thổ bao gồm 6 tỉnh, thành phố. Diện tích tự nhiên 23,6 nghìn km2, dân số 12,0 triệu người (2006). Là vùng có diện tích nhỏ, dân số thuộc loại trung bình so với các vùng khác, nhưng dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm (GDP), giá trị sản lượng công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu và đầu tư nước ngoài
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

 •   27/06/2021 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái quát chung
- Về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 •   27/06/2021 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 720
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái quát chung
a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

 •   27/06/2021 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 2070
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái quát chung
Bắc Trung Bộ gồm gồm 6 tỉnh, diện tích 51,5 nghìn km2 và dân số 10,6 triệu người (2006), chiếm 15,6% diện tích và 12,7% số dân cả nước.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 •   27/06/2021 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 1169
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu của vùng
a) Về vị trí địa lí
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 •   27/06/2021 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 2739
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái quát chung
- Gồm 15 tỉnh thành : Đông Bắc 11 tỉnh, Tây Bắc 4 tỉnh.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 •   27/06/2021 05:42:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Vai trò của thương mại trong nền kinh tế thị trường
- Thương mại gồm hai bộ phận là nội thương và ngoại thương.
- Thương mại đem lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội và góp phần ðýa nền kinh tế nýớc ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

 •   27/06/2021 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Điều kiện phát triển giao thông vận tải
- Vị trí trung tâm Đông Nam Á, tiếp cận với vùng biển rộng lớn, gần đường hàng hải quốc tế nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương đồng thời là vị trí trung chuyển của một số tuyến đường hàng không quốc tế ... Đây là những thuận lợi để nước ta phát triển nhiều loại hình giao thông vận tải, tăng cường giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP

 •   27/06/2021 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Khái niệm
- Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực đạt hiệu quả cao về kinh tế và môi trường.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG

 •   27/06/2021 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 1714
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Đặc điểm
- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hiện là ngành công nghiệp trọng điểm, tạo ra nhiều hàng hoá phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân, góp phần nâng cao đời sống và phục vụ xuất khẩu.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG - LÂM - THUỶ SẢN

 •   27/06/2021 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 1023
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
- Hiện nay đang là ngành công nghiệp trọng điểm, có mối quan hệ mật thiết với nông nghiệp và chia làm 3 ngành.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

 •   27/06/2021 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 1391
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Vai trò của công nghiệp năng lượng
- Là cơ sở động lực cho các ngành kinh tế khác nên có liên quan tác động đến toàn bộ nền kinh tế.
- Là cơ sở để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Là ngành được ưu tiên đi trước một bước các ngành khác.
- Chiếm tỉ lệ lớn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và giá trị sản lượng công nghiệp
tải xuống (3)

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 •   27/06/2021 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 926
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành
- Cơ cấu ngành công nghiệp là sự kết hợp giữa các ngành công nghiệp thành một tổng thể công nghiệp. Được biểu hiện ở 3 yếu tố :
+ Số lượng các ngành trong toàn hệ thống.
+ Tỉ trọng từng ngành (nhóm ngành) trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp.
tải xuống (3)

TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

 •   27/06/2021 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta
- Các nhân tố về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo ra cái nền cho sự phân hoá.
- Các nhân tố về kinh tế - xã hội tác động làm sâu sắc thêm sự phân hoá.
tải xuống (3)

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÀ LÂM NGHIỆP

 •   27/06/2021 05:34:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Ngành thuỷ sản
a) Những thuận lợi, khó khăn để phát triển
tải xuống (3)

. CÁC NGÀNH SẢN XUẤT VÀ SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP

 •   27/06/2021 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 907
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Ngành trồng trọt
Gồm 3 bộ phận và chiếm 75% giá trị sản xuất nông nghiệp.
a) Sản xuất lương thực
tải xuống (3)

PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

 •   27/06/2021 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 1317
 •   Phản hồi: 0
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới
a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

Các tin khác

global video
Thống kê
 • Đang truy cập21
 • Hôm nay2,797
 • Tháng hiện tại152,433
 • Tổng lượt truy cập7,210,258
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây