Địa lý 9

tải xuống (3)

Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì?

 •   20/08/2021 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 9773
 •   Phản hồi: 0
Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh như hai miền phía bắc ?
tải xuống (3)

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa?

 •   20/08/2021 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 5178
 •   Phản hồi: 0
b. Tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nước ta biểu hiện như thế nào?
c. Khí hậu nhiệt đới gió mùa đã ảnh hưởng như thế nào đến chế độ dòng chảy của sông ngòi, của bề mặt địa hình và đối với sản xuất, sinh hoạt của nhân dân?
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa của một thành phố nước ta.

 •   20/08/2021 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 2523
 •   Phản hồi: 0
a) Thành phố trên thuộc miền khí hậu nào của nước ta?
b) Dựa vào bảng số liệu trên để phân tích những đặc điểm chính của miền khí hậu đó đồng thời giải thích về chế độ nhiệt và chế độ mưa?
tải xuống (3)

Trình baøy nguyeân nhaân phaùt sinh, höôùng gioù, thôøi gian hoaït ñoäng, tính chaát cuûa gioù muøa muøa ñoâng vaø gioù muøa muøa haï ôû nöôùc ta?

 •   20/08/2021 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Baéc Trung Boä thöôøng coù möa lôùn do nhöõng taùc nhaân naøo?
tải xuống (3)

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta?

 •   20/08/2021 10:37:00 PM
 •   Đã xem: 1549
 •   Phản hồi: 0
a)Ý nghĩa tự nhiên
- Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
tải xuống (3)

Vị trí địa lí nước ta mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng?

 •   20/08/2021 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 3449
 •   Phản hồi: 0
Thuận lợi:
– Thuận lợi giao lưu buôn bán, văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới.
– Thu hút đầu tư nước ngoài.
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu về sản lượng một số sản phẩm Công nghiệp.

 •   20/08/2021 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 3941
 •   Phản hồi: 0
a. Tính tốc độ tăng trưởng của các loại sản phẩm CN thời kì 1990-2002 và vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện (năm 1990 =100%)
     b. Nhận xét và giải thích tình hình sản xuất của các ngành CN trên.
tải xuống (3)

Vì sao công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị công nghiệp Việt Nam. Nêu các phân ngành chính của ngành này?

 •   20/08/2021 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 5731
 •   Phản hồi: 0
Traû lôøi :
Câu 1.
a. Cơ sở để xác định các ngành công nghiệp trọng điểm
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu

 •   20/08/2021 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 1277
 •   Phản hồi: 0
Sản lượng ngành thủy sản (đơn vị: nghìn tấn)
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu sau :

 •   20/08/2021 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 1883
 •   Phản hồi: 0
Diện tích rừng của nước ta thời kì 1943-2005
(Đơn vị tính: triệu ha)
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu sau:

 •   20/08/2021 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 5602
 •   Phản hồi: 0
Diện tích và sản lượng lúa Việt Nam thời kì 1986-1999
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu về các chỉ tiêu sản xuất lúa:

 •   20/08/2021 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 6289
 •   Phản hồi: 0
a. Trình bày thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa ở nước ta thời kỳ 1980 - 2002.
b. Nêu những nguyên nhân để đạt được thành tựu trên.
tải xuống (3)

Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển ngành nông nghiệp nước ta.

 •   20/08/2021 10:24:00 PM
 •   Đã xem: 3232
 •   Phản hồi: 0
Trả lời:
Sự phát triển và phân bố nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên: Đất, khí hậu, nö¬ớc, sinh vật.
tải xuống (3)

. Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là gì?

 •   20/08/2021 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 1583
 •   Phản hồi: 0
Hãy nêu những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới.
tải xuống (3)

Cho bảng số liệu: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta (đơn vị %)

 •   20/08/2021 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 14039
 •   Phản hồi: 0
a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta thời kì 1990-2005.
b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi tỉ trọng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 1990-2005.
tải xuống (3)

Tại sao nước ta phải thực hiện chính sách phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng ?

 •   20/08/2021 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 5273
 •   Phản hồi: 0
b. Hãy nêu các giải pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.
Trả lời:
tải xuống (3)

Trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta? Hướng giải quyết việc làm trong giai đoạn hiện nay

 •   20/08/2021 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 6367
 •   Phản hồi: 0
Trả lời
a. Đặc điểm nguồn lao động.
tải xuống (3)

Chứng minh nguồn lao động nước ta phân bố không đều ? Phân tích tác động tích cực của quá trình đô thị hóa ở nước ta tới sự phát triển kinh tế- xã hội?

 •   20/08/2021 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 3707
 •   Phản hồi: 0
Chứng minh
– Đồng bằng: tập trung khoảng 75% dân số, mật độ dân số cao; trung du, miền núi: dân số ít, mật độ dân số thấp trong khi có nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng.
tải xuống (3)

Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống?

 •   20/08/2021 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 2669
 •   Phản hồi: 0
a/ Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp:

Các tin khác

global video
Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay2,209
 • Tháng hiện tại151,845
 • Tổng lượt truy cập7,209,670
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây