Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945, theo mẫu sau :

Thứ bảy - 26/06/2021 06:20
Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945, theo mẫu sau :
tải xuống (3)
tải xuống (3)
 
Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa
       
Hướng dẫn làm bài
 

Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả, ý nghĩa
I/ NƯỚC NGA (LIÊN XÔ)
Tháng 2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản
 • Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ- rô-grát.
 • Khởi nghĩa vũ trang
 • Nga hoàng bị lật đổ
 • Lật đổ chế độ Nga hoàng
 • Hai chính quyền song song tồn tại
 • Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Tháng
11/1917
Cách mạng xã hội chủ nghĩa - Chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô. - Thành lập chính quyền Xô Viết do Lê-nin đứng đầu.
   
 • Chiếm cung điện Mùa Đông
 • Toàn bộ chính phủ lâm thời tư sản bị bắt (trừ Thủ tướng Kêrenxki)
 • Đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga lên làm chủ đất nước.
 • Là tấm gương cổ vũ phong trào cách mạng thế giới đi theo con đường cách mạng vô sản
1918-1920 Chống thù trong giặc ngoài
 • Quân đội 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết.
 • Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.
 • Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.
 • Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.
1921 - 1925 Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế
 • Trong nông nghiệp thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực.
 • Trong công nghiệp, tập trung khôi phục công nghiệp nặng.
 • Trong thương nghiệp: Tự do buôn bán, phát hành đồng Rup mới.
 • Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
 • Phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước hiện nay.
Tháng
12/1922
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập (Liên Xô). - Gồm 3 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, Ucraina, Bêlorutxia và ngoại Cápcadơ. - Tăng cường sức mạnh về mọi mặt để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
II/ CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
1919 - 1922 Hội nghị Véc-xai (1919-1920) và hội nghị Oa-sinh-ton
 • Ký kết các hòa ước và các Hiệp ước phân chia quyền lợi.
 • Các nước tư bản thắng trận giành nhiều lợi lộc. Các nước bại trận chịu
 • Một trật tự thế giới mới được thiết lập (trật tự Vécxai - Oasinhtơn).
 • Mâu thuẫn giữa các đế quốc
 

  (1921-1922) nhiều điều khoản nặng nề. tiếp tục căng thẳng.
1918­
1923
Khủng
hoảng kinh tế chính trị
 • Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, gặp rất nhiều khó khăn.
 • Chính trị - xã hội bất ổn định, cao trào cách mạng dâng cao suốt những năm 1918 - 1923
 • Đẩy hệ thống tư bản chủ nghĩa vào tình trạng không ổn định.
 • Tạo điều kiện cho phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, làm ra đời tổ chức Quốc tế Cộng sản (1919).
1924 - 1929 Ổn định và phát triển kinh tế
 • Các ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng.
 • Là thời kỳ phồn vinh của kinh tế Mĩ.
 • Kinh tế phát triển không đồng bộ và thiếu kế hoạch, thiếu điều tiết.
 • Tạo nên giai đoạn ổn định tạm thời của Chủ nghĩa tư bản.
 • Nảy sinh mầm mống dẫn tới khủng hoảng kinh tế.
1929- 1933 Đại khủng hoảng kinh tế
 • Nổ ra đầu tiên ở mĩ rồi lan khắp thế giới tư bản.
 • Kéo dài gần 4 năm (1929 - 1933) trầm trọng nhất là năm 1932
 • Tàn phá nặng nề nên kinh tế, chính trị xã hội rối loạn, phong trào cách mạng bùng nổ.
 • Các nước tư bản tìm lối thoát bằng những con đường khác nhau: cải cách (Mĩ, Anh, Pháp), thiết lập chế độ độc tài phát xít (Đức, Italia, Nhật Bản).
Năm 1933 Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức.
 • Ngày 30/1/1933 Hít-le lên làm Thủ tướng.
Chính phủ, thiết lập chế độ độc tài phát xít ở Đức.
 • Thi hành chính sách, chính trị, kinh tế, đối ngoại phản động nhằm phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.
 • Mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức
 • Báo hiệu nguy cơ chiến tranh thế giới.
1933 - 1935 Chính sách mới (New deal) của Tổng thống Mĩ
Ph.Rudơven
- Thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế tài chính và chính trị xã hội.
 • Cứu chủ nghĩa tư bản Mĩ khỏi cơn nguy kịch.
 • Làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, không đi theo con đường chủ nghĩa phát xít.
Nửa cuối những năm 1930 Hình thành 2 khối đế quốc đối địch nhau. - 1936 - 1937, khối phát xít Đức, Italia, Nhật Bản (còn gọi là trục tam giác - Béclin - Rôma - Tôkiô) được hình thành. - Quan hệ quốc tế căng thẳng, dẫn tới bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
    - Khối thứ hai thành lập muộn hơn gồm Mĩ, Anh, Pháp. - Thúc đẩy phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh .
1939- 1945 Chiến tranh thế giới thứ hai
 • Ban đầu là cuộc chiến tranh giữa 2 khối đế quốc Đức - Italia - Nhật Bản và Mĩ - Anh - Pháp.
 • Sau khi Liên Xô tham chiến, Mĩ, Anh và nhiều nước khác đứng về phía Liên Xô chống phát xít. Chiến tranh thế giới thứ hai trở thành cuộc chiến tranh chống phát xít.
 • Chủ nghĩa phát xít Đức - Italia, Nhật Bản bị tiêu diệt. Thắng lợi thuộc về các nước đồng minh chống phát xít.
 • Mở ra thời kỳ phát triển mới của hệ thống tư bản chủ nghĩa.
 

III/ CÁC NƯỚC CHÂU Á
1918 - 1923 Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc
 • Ngày 04/5/1919, phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc
 • Năm 1921 cách mạng Mông Cổ thắng lợi.
 • 1918 - 1922, nhân dân Ấn Độ tăng cường đấu tranh chống thực dân Anh.
 • Phong trào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ápganitxtan, Triều Tiên...
 • Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân châu Á.
 • Chuẩn bị cho bước phát triển ở giai đoạn sau.
1924 - 1929 Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục mạnh mẽ ở châu Á.
 • ở Trung Quốc, năm 1924 - 1927 diễn ra nội chiến cách mạng lần thứ nhất.
 • Ấn Độ: phong trào công nhân 1924 - 1927. Đảng Quốc đại tăng cường hoạt động.
 • Inđônêxia: Đảng Cộng sản tích cực lãnh đạo quần chúng đấu tranh...
- Giáng đòn mạnh mẽ vào các thế lực thống trị.
1929- 1939 Phong trào giải phóng dân tộc và phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít.
 • Trung Quốc: Đấu tranh chống nền thống trị phản động Tưởng Giới Thạch và kháng chiến chống phát xít Nhật xâm lược.
 • Ấn Độ: Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh 1929 - 1932. Đảng Cộng sản Ấn Độ thành lập (tháng 11/1939).
 • Tạo nên làn sóng cách mạng sôi nổi ở các nước châu Á.
 • Tấn công mạnh mẽ vào các thế lực đế quốc, thực dân , phát xít.
   
 • Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) lãnh đạo cao trào cách mạng 1930- 1931, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939.
 • Inđônêxia: Thành lập Mặt trận thống nhất chống phát xít năm 1929.
 
1939- 1945 Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong Chiến tranh thế giới thứ hai
 • Trung Quốc : Cuộc nội chiến tranh chống Nhật 8 năm 1937 - 1946 kết thúc thắng lợi.
 • Triều Tiên : Kháng chiến làm suy yếu lực lượng phát xít chiếm đóng.
 • Đông Nam Á : Đấu tranh mạnh mẽ chống phát xít Nhật. Sau khi Nhật đầu hàng cách mạng nhiều nước giành thắng lợi : Việt Nam (8/1945), Lào (8/1945), Campuchia (10/1945).
 • Inđônêxia (8/1945)
 • Góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • Giành độc lập tự chủ cho nhiều quốc gia châu Á.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
 • Đang truy cập22
 • Hôm nay2,548
 • Tháng hiện tại90,131
 • Tổng lượt truy cập7,304,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây