ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 MÔN CÔNG DÂN

Thứ bảy - 24/04/2021 03:33
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9
NĂM HỌC 2020 - 2021
tải xuống (3)
tải xuống (3)

Câu 1: (4.0 điểm) Trong Lời nói đầu Hiến chương Liên hợp quốc có đoạn viết: “…Bày tỏ lòng mong muốn cùng chung sống hòa bình trên tinh thần láng giềng, cùng nhau góp sức để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thừa nhận những nguyên tắc và xác định những phương pháp bảo đảm không dùng vũ lực, trừ trường hợp vì lợi ích chung, sử dụng cơ chế quốc tế để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội của tất cả các dân tộc;…”
Thông tin trên đề cập đến nội dung bài học nào trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9? Hãy trình bày nội dung cơ bản của bài học đó.
Câu 2: (4.0 điểm) Trong tiết học bài Quyền tự do ngôn luận, cô giáo nêu câu hỏi “Theo các em, hành vi gửi đơn kiện ra tòa án đòi quyền thừa kế có thể hiện quyền tự do ngôn luận không? Vì sao?”.
          Trong quá trình thảo luận, bạn N có ý kiến: Hành vi gửi đơn kiện ra tòa án đòi quyền thừa kế là không thể hiện quyền tự do ngôn luận.
          Bạn H thắc mắc: Hành vi đó thể hiện quyền tự do ngôn luận vì người gửi đơn có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình để bảo vệ quyền lợi.
Cả hai bạn N và H ai cũng muốn khẳng định ý kiến của mình là đúng.
a) Em hãy giúp hai bạn giải thích vấn đề trên?
b) Tại sao khi sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Trình bày trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?  
            Câu 3: (3.0 điểm) Cho tình huống:
Hai bạn M và X học cùng lớp và chơi rất thân với nhau. Có lần, M nói dối mẹ đi học nhóm để đi chơi điện tử với X. Mẹ biết được đã mắng M và phạt bằng cách không cho M chơi với X. Hỏi:
a) Theo em M nên làm gì trong trường hợp này?
b) Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với cha mẹ, ông bà?
Câu 4: (5.0 điểm) “Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cần thiết trong mọi thời đại, đặc biệt là trong xã hội ngày nay”.
Hãy phân tích, làm sáng tỏ nhận định trên.
Câu 5: (4.0 điểm) Tiếng gọi của tình dân tộc, nghĩa đồng bào - Mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi lên đường.
                                                                                                         (Nguồn Internet)
Suy nghĩ của em trước hành động đẹp hướng về miền trung yêu thương trong đợt lũ lụt vừa qua.


Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
  Họ và tên thí sinh:…………………………………………; Số BD: ………


PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÀN       HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9
                                                                   MÔN GDCD NĂM HỌC 2020-2021
Câu                                        Yêu cầu nội dung Điểm
Câu 1         Trong Lời nói đầu Hiến chương Liên hợp quốc có đoạn viết: “…Bày tỏ lòng mong muốn cùng chung sống hòa bình trên tinh thần láng giềng, cùng nhau góp sức để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thừa nhận những nguyên tắc và xác định những phương pháp bảo đảm không dùng vũ lực, trừ trường hợp vì lợi ích chung, sử dụng cơ chế quốc tế để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội của tất cả các dân tộc;…”
Thông tin trên đề cập đến nội dung baì học nào trong chương trình Giáo dục công dân lớp 9? Hãy trình bày nội dung cơ bản của bài học đó.
4 đ
 - Đoạn trích trên đề cập đến nội dung bài học Bảo vệ hòa bình. 0,5 đ
 - Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia dân tộc, giữa con người với con người, là khát vọng của toàn nhân loại. 0,5 đ
- Bảo vệ hòa bình là giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang. 0,5 đ
- Chiến tranh tàn phá khốc liệt, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến con người và đời sống xã hội…(người chết, bị thương, tàn phá kinh tế, ô nhiễm môi trường…) 0,5 đ
-Ý nghĩa hòa bình:
- Hoà bình đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên còn chiến tranh gây đau thương, mất mát, trẻ em thất học, gia đình li tán …là thảm họa của loài người.
0,5 đ
- Tình hình thế giới hiện nay: Ngày nay, ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang; ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ tại nhiều nơi trên hành tinh của chúng ta… 0,5 đ
  - Trách nhiệm của mỗi người:
+ Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình…
+ Luôn thể hiện lòng yêu hòa bình ở mọi lúc mọi nơi…
+ Xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người.
+ Thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.
1,0 đ
Câu 2 Trong giờ học bài Quyền tự do ngôn luận, cô giáo nêu câu hỏi “Theo các em, hành vi gửi đơn kiện ra tòa án đòi quyền thừa kế có thể hiện quyền tự do ngôn luận không? Vì sao?”.
          Trong quá trình thảo luận, bạn N có ý kiến: hành vi gửi đơn kiện ra tòa án đòi quyền thừa kế là không thể hiện quyền tự do ngôn luận.
          Bạn H thắc mắc: Hành vi đó thể hiện quyền tự do ngôn luận vì người gửi đơn có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình để bảo vệ quyền lợi.
Cả hai bạn N và H ai cũng muốn khẳng định ý kiến của mình là đúng.
a) Em hãy giúp hai bạn giải thích vấn đề trên?
b) Tại sao khi sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Trình bày trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận? 
4,0 đ
a
 
- Khẳng định ý kiến của N là đúng.
- Giải thích: Vì quyền tự do ngôn luận có đặc điểm:
+ Bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến (mang tính dân chủ, công khai)
+ Nội dung bàn bạc, thảo luận những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
- Hành vi gửi đơn kiện ra tòa án đòi quyền thừa kế có bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình nhưng không phải vấn đề chung…
0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ
b
 
 Khi thực hiện quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật, bởi vì:
- Để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân.
- Góp phần xây dựng Nhà nước và quản lý xã hội.
- Nhà nước tạo điều kịên thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và phát huy đúng vai trò của mình.
- Công dân: Để sử dụng hiệu quả quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công dân nói chung và học sinh nói riêng cần phải ra sức học tập nâng cao kiến thức văn hóa, xã hội, tìm hiểu và nắm vững pháp luật, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước để có thể đóng góp các ý kiến có giá trị và tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.


0,25đ
0,25đ
0,5đ

1,0 đ
Câu 3 Cho tình huống:
Hai bạn M và X học cùng lớp và chơi rất thân với nhau. Có lần, M nói dối mẹ đi học nhóm để đi chơi điện tử với X. Mẹ biết được đã mắng M và phạt bằng cách không cho M chơi với X. Hỏi:
a) Theo em M nên làm gì trong trường hợp này?
b) Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với cha mẹ, ông bà?
3,0 đ
a - Trước hết M phải xin lỗi mẹ. Hứa với mẹ không phạm lỗi nữa...
- Nên kể cho mẹ nghe về tình bạn của hai người để mẹ hiểu...
- Hứa với mẹ hai người không sa vào chơi điện tử, từ nay về sau chúng con chăm chỉ học tập...
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
b Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà đặc biệt khi cha mẹ, ông bà đau ốm, già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà 1,5 đ
Câu 4 “Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cần thiết  trong mọi thời đại, đặc biệt là trong xã hội ngày nay”. Hãy phân tích, làm sáng tỏ nhận định trên. 5,0 đ
Trong xã hội hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống như: Chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu trong tất cả các tầng lớp xã hội. Tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều nghành, nhiều lĩnh vực đang “trở thành quốc nạn”, gây bức xúc trong nhân dân. Hành động cơ hội, “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân khá phổ biến. Tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn bức xúc…
Khẳng định: Chí công vô tư là phẩm chất rất cần thiết trong xã hội ngày nay.
1,0 đ
  Khái niệm: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị; giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân. 0,5 đ
Biểu hiện: Trong công việc luôn giải quyết công bằng, không thiên vị…( dẫn chứng…) 1,0 đ
Ý nghĩa:
- Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội.
- Góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh...
- Đảm bảo lợi ích, nhu cầu tập thể và từng cá nhân…
- Người có phẩm chất chí công vô tư được mọi người tin cậy và kính trọng...
( dẫn chứng...)
1,0 đ
  Liên hệ thực tiễn… 0,5 đ
Rèn luyện:
- Công dân, học sinh rèn luyện, thể hiện phẩm chất chí công vô tư trong những việc làm cụ thể hằng ngày.
- Có thái độ phên phán với những việc làm trái ngược phẩm chất chí công vô tư trong xã hội hiện nay.
0,5 đ
  Liên hệ bản thân 0,5 đ
Câu 5  Tiếng gọi của tình dân tộc, nghĩa đồng bào - Mệnh lệnh từ trái tim, chúng tôi lên đường.
(Nguồn Internet)
                                                                                                                          
Suy nghĩ của em trước hành động đẹp hướng về miền trung yêu thương trong đợt lũ lụt vừa qua.
4,0 đ
  - Nêu được thực trạng của thiên tai xảy ra tại miền trung trong thời gian vừa qua đã làm thiệt hại người, tài sản của nhà nước và nhân dân…
- Khẳng định được tiếng gọi của tình dân tộc, nghĩa đồng bào - Mệnh lệnh từ trái tim là những hành động đẹp thể hiện lòng nhân ái, sẻ chia, đoàn kết, đồng lòng đồng sức, yêu  thương, giúp đỡ trước hoàn cảnh nổi đau  đó.
1,0 đ
- Những biểu hiện việc làm cụ thể:
+ Lãnh đạo của Đảng….(Nêu dẫn chứng)  
+ Hai miền Nam Bắc ủng hộ: “Nồi cơm nhân ái, bát cháo tình thương”
…( Nêu dẫn chứng)
1,0 đ
-Bày tỏ cảm xúc trước hành động đẹp hướng về miền trung yêu thương:
Là những hành động luôn thể hiện tinh thần đầy trách nhiệm; luôn thể hiện sự đồng cảm sẻ chia,  đoàn kết tương trợ, yêu thương con người , tương thân tương ái …Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
1,0 đ
- Một số biểu hiện trái với phẩm chất đạo đức trên là vô cảm, thờ ơ, vô trách nhiệm…+ Dẫn chứng…
-> Cần lên án phê phán hành động trái với đạo đức trên.
0,5 đ
- Trách nhiệm của Đảng nhà nước, nhân dân và bản thân … 0,5 đ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay2,641
  • Tháng hiện tại64,174
  • Tổng lượt truy cập7,389,222
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây