BÀI TẬP TẾ BÀO

Thứ sáu - 08/10/2021 22:52
Câu 1: Mỗi ngôi nhà được xây nên từ nhiều viên gạch. Vậy đã bao giờ em tự hỏi: Những sinh vật xung quanh chúng ta được hình thành từ đơn vị cấu trúc nào?
BÀI TẬP TẾ BÀO
GIẢI
Tất cả các cơ thể sinh vật xung quanh chúng ta đều được cấu tạo từ những đơn vị rất nhỏ bé, gọi là tế bào.
Câu 2: Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?\
GIẢI
Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống. Và tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: sinh trưởng (lớn lên), hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết và sinh sản
Câu 3:
1. Quan sát hình 1.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào.
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1056.png?itok=rOkNa451
2. Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật, tế bào thực vật trong hình 1.2 và cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi?
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1058.png?itok=z2qXaUZU
3. Bốn bạn học sinh phát biểu về hình dạng, kích thước của các loại tế bào khác nhau như sau:
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1057.png?itok=q8n6Qnn4
Hãy thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
a) Phát biểu của bạn nào đúng?
b) Lấy ví dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng?
GIẢI
1. Nhận xét: mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau. Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa với sinh vật: phù hợp với từng chức năng mà tế bào đảm nhận giúp cho cơ thể sống trao đổi chất, và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản. 
2. Chúng ta có thể quan sát tế bào có kích thước 1mm hoặc 10mm bằng mắt thường; tế bào 1µm, 10µm hoặc 100µm có thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học.
Các tế bào có thể quan sát bằng mắt thường: tế bào trứng cá, tế bào chim ruồi, tế bào cá voi xanh, ...
Các tế bào phải quan sát bằng kính hiển vi: tế bào vi khuẩn, lục lạp, virus, ...
3.a) Phát biểu D là đúng, các phát biểu còn lại sai.
   b) Ví dụ tế bào hồng cầu ở người có hình cầu có đường kính khoảng 7,8 um , còn tế bào vi khuẩn E.coli hình que có kích thước là 2-3 um x 0,5 um
Câu 4: Tuy có kích thước nhỏ nhưng tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống cơ bản. Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó?
GIẢI
Tế bào được cấu tạo từ các thành phần cơ bản: màng tế bào, tế bào chất, nhân và vật chất di truyền
Câu 5: Quan sát hình 2.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1059.png?itok=bvP-G07Z

GIẢI
Thành phần chính của tế b
 • Màng tế bào: tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
 • Tế bào chất: là nơi xảy ra của các hoạt động trao đổi chất (hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng, tạo ra các chất để tăng trưởng, ...)
 • Nhân: nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.
Câu 6: Quan sát hình 2.2, chỉ ra điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1060.png?itok=W0l3mHxS
GIẢI

Điểm giống nhau:
 • Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, tế bào chất
Điểm khác nhau:
 • Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh (không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất)
 • Tế bào nhân thực đã có nhân hoàn chỉnh, vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân.
​​​​​​​Câu 7:
1. Quan sát hình 2.3 và 2.4, lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

 • 2. Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức sống khác nhau của chúng? Cấu trúc nào của tế bào nào giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như động vật?
​​​​​​​GIẢI
1. 
  Tế bào động vật Tế bào thực vật
Giống nhau Đều có những thành phần cơ bản:
 • Màng sinh chất, tế bào chất và nhân
 • Các bào quan: Ti thể, thể Gôngi, lưới nội chất mang ribôxôm.
 • Trong nhân là nhân con và chất nhiễm sắc (ADN).
Khác nhau
 • Không có vách xenlulozơ
 • Không có lục lạp nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ  →  dị dưỡng.
 • Có trung thể
 • Có lizôxôm (thể hòa tan).
 • Không có không bào chứa dịch, chỉ có không bào tiêu hóa, không bào bài tiết.
 • Có vách xenlulozơ bảo vệ.
 • Có các lạp thể đặc biệt là lục lạp → tự dưỡng.
 • Chỉ có trung thể ở tế bào thực vật bậc thấp
 • Không có lizôxôm
 • Có không bào chứa dịch lớn.
2.
- Điểm khác nhau lớn nhất giữa thực vật và giới động vật là khả năng quang hợp.
 • Thực vật là sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng mặt trời và chất vô cơ. Có những loại thực vật vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng (như cây bắt ruồi). Nhưng nếu không có ruồi, các cây này vẫn sống vì chúng vẫn có khả năng quang hợp.
 • Động vật là sinh vật dị dưỡng, không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nên chúng phải ăn các sinh vật khác.
- Thành tế bào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như ở động vật.
Câu 8: Quan sát hình 3.1 và 3.2 để trả lời các câu hỏi sau:
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1064.png?itok=YjaKqja7
1. Khi nào thì tế bào phân chia?
2. Cơ thế chúng ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào?
GIẢI
1. Khi tế bào lớn lên một kích thước nhất định sẽ phân chia.
2. Cơ thể ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình sinh sản (phân chia) của tế bào.
Câu 9:
1. Quan sát hình 3.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1065.png?itok=o5xHGesy
2. Quan sát hình 3.3 và 3.4, thảo luận và trả lời câu hỏi:
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1066.png?itok=u_vlbUG_
a) Sự sinh sản tế bào có ý nghĩa gì?
b) Nhờ quá trình nào cơ thể có được những tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương?
 
GIẢI
1. Cây ngô lớn lên nhờ quá trình sinh sản của tế bào
2. 
a) Sự sinh sản tế bào làm tăng số lượng tế bào, thay thế các tế bào già, các tế bào bị tổn thương, giúp cơ thể lớn lên (sinh trưởng) và phát triển.
b) Quá trình sinh sản tế bào.
Câu 11: Quan sát hình dưới đây rồi trả lời câu hỏi
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1068.png?itok=AJYWMTM8
a) Gọi tên các thành phần của tế bào tương ứng với vị trí 1, 2, 3, 4 trong hình
b) Thành phần nào có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?
GIẢI
a) 
1: thành tế bào
2: màng tế bào
3: tế bào chất
4: nhân tế bào
b) Thành phần có cả ở tế bào thực vật và động vật:
 • màng tế bào
 • tế bào chất
 • nhân tế bào
​​​​​​​Câu 12: Các tế bào ở hình dưới đây là tế bào nhân sơ hay nhân thực? Tế bào hình 5.3a có gì khác về mặt cấu tạo so với hai tế bào còn lại?
https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1069.png?itok=4qU7rkT0
GIẢI
Tế bào nhân sơ là tế bào lá cây, còn tế bào hồng cầu và tế bào thần kinh là tế bào nhân thực.
Tế bào hình 5.3a chưa có màng nhâ cũng như hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc. Còn các tế bào còn lại có màng nhân, hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc.
Câu 13:
Vì sao thực vật không có xương nhưng cơ thể vẫn vững chắc và giữ được hình dạng.
GIẢI
Thực vật không có xương nhưng cơ thể vẫn vững chắc và giữ được hình dạng vì nhờ có thành tế bào ở thế bào thực vật có chức năng quy định hình dạng và bảo vệ tế bào.
Câu 14: Điều gì xảy ra nếu  tế bào bị mất nhân?
GIẢI
Nhân là nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào, do đó khi tế bào mất nhân thì nó sẽ không hoạt động và coi như bị chết.
Câu 15: Tuổi vị thành niên là giai đoạn cơ thể có tốc độ lớn nhanh nhất trong suốt cuộc đời mỗi người. Theo em, tốc độ phân chia tế bào ở giai đoạn này là nhanh hay chậm? Từ đó cho biết cần có chế độ dinh dưỡng và luyện tập thế nào để đảm bảo chiều cao tối đa khi trưởng thành.
GIẢI
Tốc độ phân chia tế bào ở giai đoạn này là nhanh.
Cần phải ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lí và đầy đủ, cần thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để cơ thể phát triển lành mạnh.
​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay4,114
 • Tháng hiện tại73,623
 • Tổng lượt truy cập6,929,927
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây