STEM CỒNG NGHỆ 8: GIA CÔNG CHI TIẾT BẰNG DỤNG CỤ CẦM TAY

Chủ nhật - 08/10/2023 10:06
Tên bài: DỰ ÁN GIA CÔNG CHI TIẾT BẰNG DỤNG CỤ CẦM TAY
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)

I. Mục tiêu bài học: Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức
- Thực hiện được một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay
tải xuống (3)
tải xuống (3)
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được quy trình thiết kế móc chìa khóa.
- Giao tiếp công nghệ: Đọc được một số từ ngữ về thiết kế kỹ thuật.
- Đánh giá công nghệ: Đưa ra nhận xét, đánh giá về  quy trình thiết kế móc chìa khóa.
- Thiết kế kỹ thuật: Thiết kế được một móc chìa khóa.
2.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra liên quan đến gi.a công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay để lập dự án.
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động. Có ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu phục vụ cho học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Nghiên cứu yêu cầu cần đạt, lựa chọn nội dung dạy học.
- Ảnh, power point. Ti vi
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm, lập dự án.
- Tài liệu hướng dẫn cho việc thiết kế móc chìa khóa.
- Dụng cụ, thiết bị, vật liệu
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Xác định vấn đề (10 phút)
a. Mục tiêu:
Nhận biết được chủ đề của dự án và các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện dự án
b. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- Thiết kế được một chiếc móc chìa khóa thỏa mãn các yêu cầu đã cho
- Yêu cầu của dự án
+ Móc khóa có kích thước phù hợp
+ Hình dạng của móc khóa có tính sáng tạo và hình dạng độc đáo
+ Móc khóa có độ nhẵn và tính thẩm mỹ.
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
GV yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận câu hỏi trong thời gian 2 phút tiến hành thảo luận và trả lời câu hỏi trên.
HS nhận nhóm, phân công nhiệm vụ và liên hệ kiến thức đã học, tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu của GV
B3. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
B4. Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
Móc khóa (hoặc phụ kiện cá nhân) là một sản phẩm thông dụng của mỗi cá nhân. Việc tự làm sản phẩm này giúp bạn tiết kiệm tiền, nâng cao kĩ năng gia công cơ khí và tạo được sản phẩm thú vụ và hữu ích cho bản thân.. Em hãy thực hiện dự án thiết kế móc chìa khóa theo sở thích và phù hợp với điều kiện của em với tên gọi dự án “Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay”
HS tiếp nhận dự án.
Hoạt động 3: Xây dựng dự án (10 phút)
a. Mục tiêu:
- Hướng dẫn HS lập dự án đề ra các công việc thực hiện, mốc thời gian thực hiện và hoàn thành, nguyên vật liệu cần thiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
b. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận các bước thực hiện dự án
- Công việc cần làm
- Thời gian thực hiện
- Người thực hiện
- Vật liệu và dụng cụ thực hiện
- Địa điểm thực hiện
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, phân công nhiệm vụ và liên hệ kiến thức đã học, tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu của GV
B3. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV yêu cầu các nhóm xây dựng dự án cần đưa ra công việc thực hiện, mốc thời gian thực hiện và hoàn thành, nguyên vật liệu cần thiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
B4. Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức và đưa ra các tiêu chí đánh giá
Các Tiêu chí đánh giá
Sản phẩm của dự án đánh giá theo tiêu chí
Tiêu chí Đánh giá  kỹ thuật sản phẩm
Đạt Không đạt
Sản phẩm có các kích thước cho phép sai khác ±1 mm so với kích thước tương ứng trong bản thiết kế    
Kích thước móc khóa phù hợp    
Sản phẩm móc khóa có độ nhẵn, tính thẩm mỹ cao    
 
Tiêu chí Thao tác gia công sản phẩm
Đạt Không đạt
Thao tác vạch dấu, chấm dấu, dũa, cưa chính xác    
Nơi làm việc gọn gàng, khoa học    
Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ    
Hoàn thành đúng thời gian    
 
Tiêu chí Báo cáo kết quả sản phẩm dự án
Đạt Không đạt
Cấu trúc báo cáo đầy đủ, nội dung rõ ràng, chặt chẽ    
Quy trình gia công sản phẩm phù hợp    
Diễn đạt tự tin, trôi chảy, thuyết phục    
Hoạt động 3: Thực hiện dự án (25 phút)
a. Mục tiêu:
Hướng dẫn HS lập dự án
b. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu các nhóm tiến hành thực hiện các kế hoạch của dự án và hoàn thành hồ sơ kỹ thuật móc chìa khóa.
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu của GV
B3. Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
B4. Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
Hoạt động 4: Báo cáo kết quả thực hiện dự án (45 phút)
a. Mục tiêu:
HS tổng hợp và hoàn thiện sản phẩm của nhóm. Thông qua đó sẽ phản ánh kết quả học tập của học sinh trong quá trình thực hiện dự án.
b. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hiện thông qua hình thực poster trên giấy A0 hoặc trình chiếu trên Power Point và sản phẩm. Báo cáo hồ sơ kỹ thuật móc chìa khóa.
B2. Thực hiện nhiệm vụ
Đại diện nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện dự án của nhóm mình và các thông tin thu thập được trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin.
B3. Báo cáo, thảo luận
Đại diện nhóm trình bày, thuyết minh cho sản phẩm của nhóm. Khi trao đổi nhận xét, đánh giá, thảo luận trong lớp thì các thành viên khác có thể tham gia phát biểu ý kiến
Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến và có thể đặt ra câu hỏi.
GV lắng nghe và hỗ trợ các nhóm trả lời câu hỏi của nhóm khác.
B4. Kết luận và nhận định
GV nhận xét, góp ý các câu hỏi trả lời cảu học sinh.
Hoạt động 5: Trình bày sản phẩm, thảo luận và hoàn thiện (45 phút)
a. Mục tiêu:
Tổng kết lại kiến thức bài học. Đánh giá hoạt động của học sinh.
b. Tổ chức thực hiện:
HS và GV đánh giá theo nội dung sau
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức cho học sinh tham gia đánh các dự án của các nhóm khác nhau.
B2. Thực hiện nhiệm vụ
GV hoàn thiện phiếu đánh giá của mình và yêu cầu các nhóm tự đánh giá và cho điểm các thành viên trong nhóm cũng như đánh giá kết quả của nhóm khác.
HS tự đánh giá trong nhóm một cách khác quan theo bảng phân công nhiệm vụ đã lập từ đầu.
B3. Báo cáo, thảo luận
Đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình và kết quả của nhóm khác.
B4. Kết luận và nhận định
GV tổng hợp các phiếu đánh giá và công bố kết quả của từng nhóm và cũng như của từng HS.
GV tuyên dương, khen thưởng và ghi nhận sự cố gắng của các nhóm.
Tiêu chí Đánh giá  kỹ thuật sản phẩm
Đạt Không đạt
Sản phẩm có các kích thước cho phép sai khác ±1 mm so với kích thước tương ứng trong bản thiết kế    
Kích thước móc khóa phù hợp    
Sản phẩm móc khóa có độ nhẵn, tính thẩm mỹ cao    
 
Tiêu chí Thao tác gia công sản phẩm
Đạt Không đạt
Thao tác vạch dấu, chấm dấu, dũa, cưa chính xác    
Nơi làm việc gọn gàng, khoa học    
Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, dụng cụ    
Hoàn thành đúng thời gian    
 
Tiêu chí Báo cáo kết quả sản phẩm dự án
Đạt Không đạt
Cấu trúc báo cáo đầy đủ, nội dung rõ ràng, chặt chẽ    
Quy trình gia công sản phẩm phù hợp    
Diễn đạt tự tin, trôi chảy, thuyết phục    


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay2,802
  • Tháng hiện tại140,956
  • Tổng lượt truy cập7,198,781
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây