Chuyên mục giới thiệu

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI KINH DOANH CÙNG GIÁO DỤC HẠNH PHÚC
  ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG KHÓA HỌC HỮU ÍCH GIÚP BẠN TIẾP THU BÀI TRONG 5 PHÚT

Linh đăng ký:  https://giaoduchanhphuc.com/?hapy=92
Để đăng ký kinh doanh cùng giáo dục hạnh phúc bạn hãy nhấn vào Affiliate trên trang chủ và tiến hành đăng ký
zalo hỗ trợ: 0914789545

 
SEE
ĐĂNG KÝ TẢI APP SEE NGAY VỀ ĐIỆN THOẠI ĐỂ CÓ CƠ HỘI GIA TĂNG THU NHẬP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH. HÃY CÙNG TẬN HƯỞNG NHỮNG TIỆN ÍCH ĐẾN TỪ SEE NHÉ
Cách thực hiện: Bạn dùng điện thoại sau đó vào ứng dụng CHPLAY và tải ứng dụng App See Xe  công nghệ
Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành đăng ký và nhập mã giới thiệu: 41904ue8113b

linh đăng ký bằng điện thoại:  https://seeshop.page.link/gCjq
hoặc lên CHPLay tải APP SEE  sau đó đăng ký và nhập mã:
: 
41904ue8113b
Bạn cũng có thể dùng điện thợi và quét mã QR theo ảnh sau
Quét QR


 

STEM Công nghệ : GIÁ ĐỂ ĐIỆN THOẠI

Chủ nhật - 08/10/2023 09:58
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Trong bài này, HS vận dụng kiến thức đã học về quy trình thiết kế kĩ thuật để thiết kế sản phẩm giá để điện thoại.
tải xuống (3)
tải xuống (3)
2. Về năng lực:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần giúp học sinh rèn luyện và phát triển một số năng lực với các biểu hiện chủ yếu sau đây:
- Xác định được chức năng của giá để điện thoại. Xác định được nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế giá để điện thoại.
- Đề xuất và vẽ phác thảo được các phương án thiết kế giá để điện thoại đáp ứng yêu cầu đặt ra.
- Trình bày và thảo luận phương án thiết kế giá để điện thoại. Lựa chọn được phương án vật liệu, dụng cụ để chế tạo giá đỡ điện thoại theo bản vẽ phác thảo đã lựa chọn.
- Chế tạo, thử nghiệm được giá để điện thoại theo phương án thiết kế đã lựa chọn. Thử nghiệm và đánh giá được hiệu quả hoạt động, các yêu cầu kĩ thuật của giá để điện thoại.
- Chia sẻ sản phẩm giá đỡ điện thoại đã chế tạo. Đưa ra được những lập luận để đánh giá sự phù hợp và tối ưu của sản phẩm đã thiết kế.
3. Về phẩm chất: Có trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ nhóm khi thảo luận tìm hiểu, chế tạo, lắp ráp giá đỡ điện thoại.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Vật liệu, dụng cụ dùng cho 01 nhóm HS:
TT Vật liệu, dụng cụ, thiết bị Số lượng
1 Tấm formex 5mm khổ A4 01 Tấm
2 Que kem (15cmx2cm) 20 que
3 Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuât (giấy A4, thước kẻ, bút chì) 01 Bộ
4 Dao dọc giấy, thước kẻ 01 Chiếc
5 Súng bắn keo 01 chiếc
6 Keo nến 02 thanh
.- SGK Công nghệ 8.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Xác định vấn đề (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được chức năng của giá để điện thoại. Xác định được nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế giá để điện thoại.
b) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu hình ảnh của giá để điện thoại trong thực tiễn, yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi như ở mục Nội dung.
Nội dung:
 • Xác định chức năng của giá để điện thoại.
 • Đề xuất được các yêu cầu thiết kế giá để điện thoại.
GV lưu ý các nhóm tự đề xuất tối thiểu 1 yêu cầu về tính năng về sử dụng và 1 yêu cầu về hình thức. Giáo viên có thể sử dụng một số câu hỏi định hướng:
+ Giá đỡ điện thoại đặt cố định trên mặt bàn hay có thể di động?
+ Có giới hạn cỡ màn hình điện thoại hay không?
+ Giá đỡ có khả năng đặt điện thoại theo chiều ngang hay dọc?
+ Có điều chỉnh được góc nghiêng của điện thoại với hướng nhìn của người dùng hay không?
B2: Thực hiện nhiện vụ: HS quan sát, suy nghĩ và thảo luận nhóm để đề xuất các yêu cầu thiết kế giá để điện thoại và ghi vào vở.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS:
 • Chức năng của giá để điện thoại: giúp cố định điện thoại ở vị trí vừa tầm quan sát của người dùng.
 • Yêu cầu thiết kế sản phẩm:
+ Có khả năng giữ được điện thoại khi đặt ngang hoặc đứng
+ Có thể điều chỉnh được góc nhìn
+ Kết cấu chắc chắn, đảm bảo tính thẩm mĩ.
B3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mời đại diện 2-3 nhóm trả lời câu hỏi, huy động tinh thần xung phong của HS.
- GV tổ chức cho HS thảo luận để thống nhất yêu cầu thiết kế.
B4: Kết luận, nhận định:
- GV chốt yêu cầu sản phẩm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm cùng nhau thiết kế giá để điện thoại đáp ứng các yêu cầu thiết kế đã nêu ở trên.
- GV giao nhiệm vụ tiếp theo cần vận dụng các công đoạn quá trình thiết kế vào thiết kế giá đỡ điện thoại.
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất ý tưởng thiết kế giá đ điện thoại
a) Mục tiêu: Đề xuất và vẽ phác thảo các phương án thiết kế thiết kế giá để điện thoại đáp ứng yêu cầu đặt ra với những vật liệu có sẵn.
b) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HSphát cho mỗi nhóm HS một bộ dụng cụ và vật liệu, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau:
Nội dung:
- Nhiệm vụ 1: Quan sát hình ảnh một số giá để điện thoại hiện có trên thị trường, nhận xét về cấu tạo và đặc điểm của các mối ghép giữa các phần của giá đỡ.
- Nhiệm vụ 2: Nhận bộ dụng cụ và vật liệu từ GV. Sau đó:
+ Chọn loại điện thoại thiết kế giá đỡ, dùng thước kẻ đo, khảo sát hình dạng, kích thước theo ba chiều của điện thoại, xác định vị trí đặc biệt của các nút chức năng trên điện thoại.
+ Đề xuất yêu cầu kĩ thuật về hình thức và tính năng cơ bản của gá đỡ điện thoại: Hình dạng, kích thước, phương án gá kẹp, hướng để điện thoại,…
+ Vẽ phác thảo trên giấy mô tả hình ảnh của giá để điện thoại cần thiết kế với vật liệu và dụng cụ đã được cung cấp.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm quan sát, thảo luận, vẽ phác thảo các thiết kế giá để điện thoại thể hiện kết cấu, hình dạng, kích thước. GV có thể gợi ý HS để đảm bảo tính khả thi của bản vẽ thiết kế.
Sản phẩm:
- Nhiệm vụ 1:
+ Đặc điểm cấu tạo chung của giá để điện thoại,
+ Đặc điểm của mối ghép cố định, tháo được.
- Nhiệm vụ 2:  Bản vẽ thiết kế giá để điện thoại.
B3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhiệm vụ 1: GV mời 2-3 HS nhận xét về cấu tạo của giá đỡ, đặc điểm của mối ghép giữa các phần của giá đỡ. GV gợi ý để HS phân tích ưu nhược điểm của từng loại giá đỡ đã quan sát để định hướng HS sử dụng mối ghép phù hợp trong thiết kế của nhóm.
- Nhiệm vụ 2: GV chọn và thảo luận riêng với các nhóm HS có đề xuất thiết kế để làm giá để điện thoại chưa phù hợp. GV nêu và cùng HS thảo luận và thực hiện điều chỉnh nếu cần.
B4: Nhận định:
GV nhận xét, đánh giá sơ bộ về đề xuất và bản vẽ phác thảo giá đỡ điện thoại và phương án lựa chọn vật liệu, dụng cụ để chế tạo.
Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp
a) Mục tiêu: HS trình bày và thảo luận phương án thiết kế gia để điện thoại. Trong đó thể hiện rõ phương án lựa chọn vật liệu, dụng cụ để chế tạo giá đỡ điện thoại theo bản vẽ phác thảo đã lựa chọn.
b) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS:
Nội dung
- Trình bày bản vẽ phác thảo phương án thiết kế giá để điện thoại mà nhóm đã thống nhất lựa chọn trên cơ sở ý tưởng thiết kế của từng cá nhân trong nhóm.
Đề xuất phương án lựa chọn vật liệu và sử dụng một số dụng cụ đơn giản (trong bộ dụng cụ, vật liệu do GV phát cho mỗi nhóm HS) để chế tạo giá để điện thoại.
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
Đại diện các nhóm HS lên trình bày bản vẽ phương án thiết kế mà nhóm đã thống nhất lựa chọn. GV quan sát bao quát để các nhóm tự làm việc và trợ giúp khi cần thiết.
Sản phẩm:
 •  
Bản vẽ phác thảo giá để điện thoại
B3: Báo cáo, thảo luận:
  GV mời đại diện từng nhóm HS trình bày báo cáo bản thiết kế sản phẩm, các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét. GV lưu ý HS căn cứ vào các yêu cầu của sản phẩm để nhận xét, góp ý tính khả thi trong phương án thiết kế của nhóm bạn.
GV tổ chức góp ý, chú trọng chỉnh sửa và xác thực các thuyết minh. GV dự kiến câu hỏi làm rõ quá trình HS đã huy động kiến thức vào hình thành giải pháp:
(?) Vật liệu ảnh hưởng đến kết cấu, độ vững chắc của sản phẩm như thế nào?
(?) Tại sao lại lựa chọn loại vật liệu này để chế tạo sản phẩm?
(?) Các bộ phận giá đỡ điện thoại được ghép nối với nhau như thế nào?
B4: Kết luận, nhận định:
- Các nhóm báo cáo ý tưởng, bản thiết kế sản phẩm.
Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá
a) Mục tiêu: HS chế tạo, thử nghiệm được giá để điện thoại theo phương án thiết kế đã lựa chọn. Thử nghiệm và đánh giá được hiệu quả hoạt động, các yêu cầu kĩ thuật của giá để điện thoại.
b) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ HS
Nội dung:
- Chế tạo sản phẩm theo bản thiết kế hoàn thiện với vật liệu đã đề xuất.
- Thử nghiệm, đánh giá sản phẩm dựa theo các yêu cầu thiết kế và điều chỉnh, hoàn thiện bản thiết kế.
- Hoàn thiện hồ sơ kĩ thuật của sản phẩm: bản vẽ kĩ thuật, sản phẩm giá để điện thoại và các thuyết minh liên quan (Các thông tin ghi chép những điều chỉnh trong quá trình thiết kế; phiếu phân công nhiệm vụ của từng thành viên; khó khăn trong quá trình thực hiện sản phẩm).
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc nhóm, chế tạo và hiệu chỉnh sản phẩm, chuẩn bị nội dung trình bày ý tưởng sản phẩm.
Sản phẩm:
 
B3: Báo cáo, thảo luận:
GV hỗ trợ, định hướng các nhóm trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.
B4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, đánh giá, góp ý về cách làm trong quá trình các nhóm hoàn thiện sản phẩm thông qua trao đổi với HS.
Hoạt động 5: Trình bày sản phẩm và vận dụng thêm (khoảng 25 phút)
a) Mục tiêu: Chia sẻ sản phẩm giá để điện thoại đã chế tạo. Đưa ra được những lập luận để đánh giá sản phẩm của nhóm mình với nhóm bạn về tính chính xác, thẩm mĩ, sáng tạo.
b) Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV nhắc lại tiêu chí của sản phẩm; nhấn mạnh về sự phù hợp của sản phẩm với bản thiết kế. Sau đó, GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
Nội dung:
 • Đại diện các nhóm lên thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình ( về nội dung, về hình thức, về vật liệu).
 • Các nhóm tự đánh giá các sản phẩm của nhóm bạn
Tiêu chí Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Có khả năng giữ được điện thoại khi đặt ngang hoặc đứng (4 điểm)        
Có thể điều chỉnh được góc nhìn (1 điểm)        
Kết cấu chắc chắn (2 điểm)        
Tính thẩm mĩ (1 điểm)        
Tính sáng tạo (2 điểm)        
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS sắp xếp, trưng bày sản phẩm; tham quan và đánh giá sản phẩm của các nhóm khác. GV yêu cầu HS cử đại diện để giới thiệu và trả lời câu hỏi khi cần. Các nhóm chia sẻ và đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Sản phẩm:  
Bản ghi những lưu ý và điều chỉnh từ gợi ý, đánh giá và phân tích của nhóm bạn và của GV.
B3: Báo cáo, thảo luận:
- GV cho các nhóm đặt câu hỏi và nhận xét sản phẩm của nhóm bạn, đồng thời nêu các đề xuất điều chỉnh (nếu có).
- Các nhóm nêu thêm các thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.
B4: Kết luận, nhận định:
- GV sử dụng các sản phẩm của HS, lựa chọn những điểm cần lưu ý trong các trình bày, bình luận và nhấn mạnh vai trò, lưu ý của mỗi bước trong quy trình thiết kế kĩ thuật.
- GV nhận xét, đánh giá ý thức và quá trình tạo ra giá để điện thoại, gợi ý chỉnh sửa (nếu cần)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay2,822
 • Tháng hiện tại124,660
 • Tổng lượt truy cập6,689,234
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây