ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SINH 11

Thứ tư - 10/02/2021 02:49
Câu 81: Khi nói về cơ chế hấp thụ khoáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tất cả các loại ion khoáng đều được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động.

B. Cây chỉ hấp thụ khoáng ở dạng ion và quá trình hấp thụ khoáng luôn đi kèm hấp thụ nước.

C. Sự hấp thụ các ion khoáng theo cơ chế thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP.

D. Quá trình hô hấp của tế bào rễ có liên quan đến khả năng hút khoáng của tế bào lông hút.
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG

     (Đề có 04 trang, 40 câu trắc nghiệm)
   ĐỀ  THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 – NĂM 2019
                Môn thi : SINH HỌC 11
             Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Mã đề: 117

Họ, tên thí sinh..........................................Số báo danh.....................................

Câu 81: Khi nói về cơ chế hấp thụ khoáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tất cả các loại ion khoáng đều được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động.

B. Cây chỉ hấp thụ khoáng ở dạng ion và quá trình hấp thụ khoáng luôn đi kèm hấp thụ nước.

C. Sự hấp thụ các ion khoáng theo cơ chế thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP.

D. Quá trình hô hấp của tế bào rễ có liên quan đến khả năng hút khoáng của tế bào lông hút.
Câu 82: Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu thông qua
   A. Sự khuếch tán của CO2 vào lá cây                        B. Quá trình quang phân li nước.
   C. Các phản ứng enzim trong quang hợp.                 D. Sự hấp thụ ánh sáng của diệp lục
Câu 83:  Vận động tự vệ của cây trinh nữ thuộc loại
  A. Ứng động sinh trưởng                                       B. Hướng động dương
  C. Hướng động âm                                               D. Ứng động không sinh trưởng
Câu 84: Cho các hiện tượng sau ở thực vật
(1) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng, khép lại lúc trạng vạng tối. 
(2) Ngọn cây hướng ra ngoài ánh sáng.
(3) Lá cây trinh nữ cụp lại khi tay chạm vào.                                           
(4) Rễ cây lan rộng hướng tới nguồn nước.
(5) Hoa quỳnh nở vào lúc 12 giờ đêm.                                         
(6) Vận động bắt mồi của cây nắp ấm.
Những hiện tượng thuộc kiểu ứng động là
A. (1), (2), (3), và (6).      B. (1), (3), (5), và (5).      C. (1), (3), (5), và (6).            D. (1), (2), (4), và (6).
Câu 85: Sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật là:
   A. Răng cửa, răng nanh, dạ dày, manh tràng.            B. Răng, dạ dày, ruột non, manh tràng.
   C. Răng, dạ dày, chiều dài ruột, manh tràng.             D. Miệng, dạ dày, ruột, manh tràng.
Câu 86: Khi nói về nguồn cung cấp nitơ cho cây có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Nguồn vật lí - hoá học: sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá nitơ phân tử thành nitrat
(2) Quá trình cố định nitơ được thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh
(3) Quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn trong đất
(4) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón
     A. 1.                                    B. 2.                             C. 4.                             D. 3.                
Câu 87: Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có đặc điểm:
  A. Tốc độ máu chảy chậm, máu đi được xa.
  B. Máu lưu thông liên tục trong hệ mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, và về tim)
  C. Máu chảy trong động mạch với áp lực thấp hoặc trung bình.
  D. Máu đến các cơ quan nhanh nên không đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.
Câu 88: Các loài thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp:
A. bằng mang.                      B. bằng hệ thống ống khí.       C. bằng phổi.              D. qua bề mặt cơ thể.
Câu 89: : Sự phối hợp hoạt động của 3 bộ phận theo thứ tự nào sau đây đúng với cơ chế duy trì cân bằng nội môi?
A. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận điều khiển → Bộ phận thực hiện.    
B. Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực hiện → Bộ phận điều khiển.
C. Bộ phận thực hiện → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận điều khiển.
D. Bộ phận thực hiện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận tiếp nhận kích thích.
Câu 90: Chim én (Delichon dasypus) thường bay về phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính
  A. xã hội                          B. sinh sản                    C. lãnh thổ                    D. di cư
Câu 91: Động lực của sự hấp thụ nước từ đất vào lông hút của rễ?
A. Hoạt động hô hấp của rễ mạnh.        B. Bề mặt tiếp xúc giữa lông hút của rễ và đất lớn.
C. Số lượng lông hút của rễ nhiều.        D. Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa TB lông hút và dịch đất.
Câu 92: Khi nói về dòng mạch rây của thân cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1- Cấu tạo từ hai loại tế bào là ống rây và tế bào kèm.
2- Các tế bào cấu tạo mạch rây của cây là những tế bào sống.
3- Thành phần chủ yếu trong dòng mạch rây là chất đường (cacbohyđrat) do quang hợp từ lá tạo ra.
4- Động lực vận chuyển do chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa lá và các cơ quan dự trữ ( rễ, thân, hoa, quả, củ,..) của cây.
Phương án trả lời đúng là:
  A. 1.                                B. 2.                          C. 3.                          D. 4.
Câu 93:  Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường
A. Quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi.                            B. Quá nhược trương, quá axit hay thiếu oxi.
C. Quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu oxi.                    D. Quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu oxi.
Câu 94: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh:
A. Diệp lục a.                        B. Diệp lục b.              C. Diệp lục a,b.                       D. Carôtenôit.
Câu 95: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 I. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
II.Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch.

III. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.

IV. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.

A. 4.                               B. 3.                                C. 1.                                D. 2.
Câu 96: Mỗi khi có bóng đen từ trên cao ập xuống, gà con vội vàng chạy đi ẩn náu. Nếu bóng đên đó cứ lặp lại nhiều lần mà không kèm theo nguy hiểm nào thì sau đó khi thấy bóng đen gà con sẽ không chạy đi ẩn nấp nữa. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào sau đây?

  A. In vết.                   B. Điều kiện hóa hành động.              C. Học khôn.               D. Quen nhờn.
Câu 97: Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì có hiện tượng gì sẽ xảy ra ?
  A. ngọn lửa cháy bình thường.            B. ngọn lửa cháy bùng lên.
  C. ngọn lửa bị tắt ngay.                       D. ngọn lửa tiếp tục cháy một thời gian sau.
Câu 98: Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây?
(1) Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
(2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,… cho đời sống và công nghiệp.
(3) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội.
(4) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.
(5) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.
Phương án trả lời đúng là: A. (2), (3), (5).          B. (1), (3), (5).              C. (1), (2), (4).              D. (3), (4), (5).
Câu 99: Câu nào sau đây không đúng vai trò hướng trọng lực của cây?

  A. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với trọng lực gọi là hướng trọng lực âm

  B. Hướng trọng lực giúp rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.

  C. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương.
  D. Phản ứng của cây đối với trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất.
Câu 100: Khi nói về cảm ứng ở thực vật, có các hiện tượng sau:
(1) Đỉnh sinh trưởng của thân cành luôn hướng về phía có ánh sáng.
(2) Hệ rễ của thực vật luôn đâm sâu vào trong lòng đất để lấy nước và muối khoáng.
(3) Khi có va chạm, lá cây xấu hổ cụp lại.
(4) Hoa nghệ tây và hoa tuy lip nở và cụp theo nhiệt độ môi trường
(5) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng sớm và cụp lại khi ánh sáng yếu
Có bao nhiêu hiện tượng là ứng động sinh trưởng ở thực vật
     A. 2                               B. 3                               C. 4                               D. 5
Câu 101: Các kiểu hướng động dương của rễ cây là:
A. hướng đất, hướng nước, hướng sáng.                              B. hướng đất, hướng sáng, hướng hóa.
C. hướng đất, hướng nước, hướng hóa.                               D. hướng sáng, hướng nước, hướng hóa.
Câu 102: Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn hở, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Không có mao mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch.
(2) Máu và nước mô tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với tế bào.
(3) Sắc tố hô hấp là hêmôxianin (chứa Cu) nên máu có màu xanh nhạt.
(4) Máu chảy trong động mạch có tốc độ chậm, áp lực thấp.
(5) Sự điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan chậm.  
Các phát biểu đúng là:           
  A. 2.                     B. 3.                                        C. 4.                                                    D. 5.
Câu 103: Thân cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào là ví dụ về:
  A. ứng động sinh trưởng. B. hướng  tiếp xúc.
  C. ứng động không sinh trưởng. D. hướng sáng.
Câu 104: Huyết áp là:  
A. Lực co bóp của tâm thất tống máu vào động mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch.  
B. Lực co bóp của tâm nhĩ tống máu vào động mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch.  
C. Lực co bóp của tim tống máu vào động mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch.  
D. Lực co bóp của tim tống máu từ tĩnh mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch.  
Câu 105: Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:
A. chỉ mở ra khi hoàng hôn.                                     B. Chỉ đóng vào giữa trưa.
C. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.                D. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Câu 106: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm

tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chu kì hoạt động của tim bắt đâu từ pha co tâm thất, sau đó là pha co tâm nhĩ và cuối cùng là pha dãn chung.

II. Thời gian một chu kì tim là 0,0833s.

III. Tổng thời gian tâm nhĩ và tâm thất co bằng với thời gian pha dãn chung.

IV. Trong chu kì, thời gian tâm nhĩ và tâm thất nghỉ ngơi lần lượt là: 0,0729s và 0,0521s.

A. 1.                                B. 4.                                 C. 3.                                 D. 2.
Câu 107: Cho các đặc điểm sau:
(1) Hình túi, được tạo thành từ nhiều tế bào.
(2) Trật tự chuyển thức ăn trong túi tiêu hóa: miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.
(3) Có một lỗ thông duy nhất vừa làm chức năng miệng, vừa làm chức năng hậu môn.
(4) Các tế bào tuyến chỉ tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein.
(5) Thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzyme vào lòng túi tiêu hóa.
Số đặc điểm của túi tiêu hóa:

  A. 1.                                   B. 4.                                 C. 3.                                 D. 2.
Câu 108: Trong đất, quá trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố định nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim:
   A. nitrôgenaza.                 B. đêcacboxilaza .            C. perôxiđaza.                  D. đêaminaza.
Câu 109: Diện tiếp xúc giữa các tế bào nào sau đây không được gọi là xinap?

  A. Tế bào thần kinh với tế bào thần kinh.                B. Tế bào cơ với tế bào thần kinh.

  C. Tế bào tuyến với tế bào thần kinh.                      D. Tế bào cơ với tế bào xương.
Câu 110: Trong hệ mạch kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
  A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.                       B. Qua thành mao mạch.
  C. Qua thành động mạch và mao mạch.                      D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.
 Câu 111: Nhận định nào đúng khi nói về xinap ?
  A. Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau
  B. Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin
  C. Có hai loại xinap là xinap hóa học và xinap sinh học
  D. Cấu tạo của xinap hóa học gồm màng trước , màng sau , khe xinap và chùy xinap
Câu 112: Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Cơ sở của tập tính là các phản xạ.

  B. Nhờ tập tính mà động vật thích nghi với môi trường và tồn tại.

  C. Tập tính học được là chuỗi các phản xạ không điều kiện.

  D. Tập tính của động vật có thể chia làm 2 loại là tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
Câu 113: Thứ tự nào dưới đây đúng với chu kì hoạt động của tim?
  A. Pha co tâm nhĩ  -> pha giãn chung  -> pha co tâm thất .
  B. Pha co tâm nhĩ  -> pha co tâm thất  -> pha giãn chung.
  C. Pha co tâm thất  -> pha co tâm nhĩ  -> pha giãn chung.
  D. Pha giãn chung  -> pha co tâm thất  -> pha co tâm nhĩ.
Câu 114: Khi nói về cơ chế hấp thụ khoáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Tất cả các loại ion khoáng đều được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động.

  B. Cây chỉ hấp thụ khoáng ở dạng ion và quá trình hấp thụ khoáng luôn đi kèm hấp thụ nước.

  C. Sự hấp thụ các ion khoáng theo cơ chế thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP.

  D. Quá trình hô hấp của tế bào rễ có liên quan đến khả năng hút khoáng của tế bào lông hút.
Câu 115: Hình thức cảm ứng nào sau đây ở thực vật thuộc kiểu ứng động sinh trưởng?

  A. Hoa của cây hoa mười giờ chỉ nở khi nắng đã đứng bóng lúc “mười giờ” rồi lại nhanh chóng khép lại khi về chiều .

  B. Lá của cây trinh nữ lại có thể xòe ra vào lúc bình minh và cụp lại vào lúc chiều tối.

  C. Khí khổng của các loài cây sống ở sa mạc đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

  D. Các lông tuyến của cây gọng vó gập lại khi tiếp xúc với côn trùng.
Câu 116: Trong các loài sau đây:
(1). tôm        (2). cá        (3). ốc sên    (4). ếch        (5). trai        (6). bạch tuộc        (7). giun đốt
Hệ tuần hoàn hở có ở những động vật nào?
   A. (2), (5) và (6).              B. (3), (5) và (6).               C. (1), (2) và (3).              D. (1), (3) và (5).
.Câu 117: . Để so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các thao tác như sau:
  1. Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín.
  2. Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ xanh da trời sang hồng
  3. Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô (màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá.
  4. So sánh diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới của lá trong cùng thời gian.
Các thao tác tiến hành theo trình tự đúng là
A. (1) → (2) → (3) → (4).       B. (2) → (3) → (1) → (4).    
C. (3) → (2) → (1) → (4).         D. (3) → (1) → (2) → (4).
Câu 118: Vận động quấn vòng của tua cuốn bầu bí cùng loại với vận động nào sau đây ?
   A. Vận động bắt mồi của cây gọng vó.
   B. Vận động đóng mở của khí khổng ở lá cây họ đậu.
   C. Vận động xếp lá của cây trinh nữ khi có sự va chạm.
   D. Vận động nở hoa của bồ công anh.


Câu 119: Câu nào sau đây không phải là vai trò của chất trung gian hóa học trong truyền tin qua xinap?
  A. Xung thần kinh làn truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap
  B. Enzyme có ở màng sau xinap thủy phân axetylcolin thành axetat và colin
  C. Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm xuất hiện điện thế lan truyền đi tiếp
  D. Axetat và colin quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetylcolin chứa trong các túi
Câu 120: Khi nói về hô hấp ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Ở tất cả động vật sống trong nước, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở mang.
  B. Ở tất cả động vật không xương sống, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở ống khí.
  C. Ở tất cả động vật sống trên cạn, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở phổi.
  D. Ở tất cả các loài thú, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở phổi.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay4,114
  • Tháng hiện tại73,533
  • Tổng lượt truy cập6,929,837
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây