BÀI TẬP TÍNH CẢM ỨNG CỦA SINH VẬT

Thứ tư - 10/02/2021 02:58
1. Cảm ứng ở thực vật.
Câu 1. Tính cảm ứng của thực vật là khả năng
A. nhận biết các thay đổi môi trường của thực vật.
B. phản ứng của thực vật trước thay đổi của môi trường.
C. nhận biết và phản ứng kịp thời với các thay đổi của môi trường.
D. chống ỉại các thay đổi của môi trường.
tải xuống (3)
tải xuống (3)
1. Cảm ứng ở thực vật.
Câu 1. Tính cảm ứng của thực vật là khả năng
 1. nhận biết các thay đổi môi trường của thực vật.
 2. phản ứng của thực vật trước thay đổi của môi trường.
 3. nhận biết và phản ứng kịp thời với các thay đổi của môi trường.
 4. chống ỉại các thay đổi của môi trường.
Câu 2. Khi nói về tính hướng động của rễ cây, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. Rễ cây có tính hướng đất âm, hướng sáng dương.
 2. Rễ cây có tính hướng đất dương, hướng sáng âm.
 3. Rễ cây có tính hướng đất âm, hướng sáng âm.
 4. Rễ cây có tính hướng đất dương, hướng sáng dương.
Câu 3. Khi nói về tính hướng động của ngọn cây, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. Ngọn cây có tính hướng đất âm, hướng sáng dương..
 2. Ngọn cây có tính hướng đất dương, hướng sáng âm.
 3. Ngọn cây có tính hướng đất âm, hướng sáng âm.
 4. Ngọn cây có tính hướng đất dương, hướng sáng dương.
Câu 4. Đỉnh sinh trưởng của rễ cây hướng vào lòng đất, đỉnh của thân cây hướng theo chiều ngược lại. Đây là kiểu hướng động nào?
 1. Hướng hoá.                 B. Hướng tiếp xúc.
C. Hướng trọng lực.            D.            Hướng sáng.
u 5. Khi côn trùng đậu vào lá của cây bắt ruồi thì lá khép lại. Đây là kết quả của kiểu cảm ứng nào sau đây?
A. ứng động sinh trưởng.                  B. ứng động sức trương nhanh,
C. ứng động     sức trương chậm.               D. ứng động tiếp xúc và hóa ứng động.
Câu 6. Vận động nở hoa ở cây nghệ tây thuộc loại cảm ứng nào sau đây?
 1. Hướng sáng.                B. ứng động nhiệt.
C. ứng động     sức trương.   D. ứng động không sinh trưởng.
Câu 7. Ví dụ nào sau đây không phải là cảm ứng của thực vật?
 1. Sự cụp lá của cây trinh nữ khi bị va chạm.
 2. Lá cây lay động khi có tác động của gió.
 3. Lá cây bị héo khi cây mất nước.
 4. Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.
Câu 8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không thuộc hình thức vận động theo đồng hồ sinh học?
A. Lá bàng rụng vào mùa đông. B. Hoa nở vào ban đêm.
C. Hoa vào khoảng 9-10 giờ.     D. Lá cụp xuống khi chạm tay vào.
Câu 9. Khi đặt một cây nằm ngang, sau một thời gian ta thấy rễ cây quay về phía mặt đất. Nguyên nhân là do
 1. rễ cây bò ra dài để tìm nguồn dinh dưỡng sâu trong lòng đất.
 2. sự thiếu nước khiến rễ cây co xuống để tìm mạch nước ngầm.
 3. mặt trên của rễ có lượng auxin thích hợp nên kích thích tế bào phân chia, lớn lên và kéo dài làm rễ cong xuống phía dưới.
 4. rễ cây buộc phải hướng sâu vào lòng đất để nhằm cố định thân cây và giữ chặt cây vào đất.
Câu 10. Trường hợp nào sau đây là hướng động?
 1. Vận động bắt côn trùng của cây bắt ruồi.
 2. Vận động cụp lá của cây trinh nữ.
 3. Vận động hướng sáng của cây sồi.
 4. Vận động hướng mặt trời của hoa cây hướng dương.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây là ứng động không sinh trưởng?
 1. Vận động bắt côn trùng của cây bắt ruồi.
 2. Vận động hướng đất của rễ cây đậu. c. Yận động hướng sáng của cây sồi.
 3. Vận động hướng mặt trời của hoa cây hướng dương.
Câu 12. So với tính cảm ứng ở động vật thì biểu hiện của tính cảm ứng ở thực vật là những phản ứng
 1. diễn ra nhanh và thường khó nhận thấy,
 2. diễn ra chậm và thường dễ nhận thấy,
 3. diễn ra nhanh và thường dễ nhận thấy.
 4. diễn ra chậm và thường khó nhận thấy.
Câu 13. Các cây ăn thịt “bắt mồi” chủ yếu để lấy chất nào sau đây?
 1. nước.            B. prôtêin.                C. lipit.                      D. nitơ.
Câu 14. Những cơ chế nào sau đây liên quan đến ứng động không sinh trưởng?
 1. Sư thay đổi sức trương nước của tế bào.
 2. Sự phân bố hoocmon sinh trưởng không đều ở các phía của cơ quan tỉếp nhận kích thích.
 3. Sự lan truyền dòng điện sinh học.
 4. Tốc độ phân chia tế bào không đều ở các phía của cơ quan tiếp nhận kích thích.
 5. Sự co rút chất nguyên sinh, thay đối quá trình sinh lý, sinh hoá theo nhịp thời gian.
 1. 1,2,4,5.          B. 1,3,5.                   C.2,4,5.                     D. 1,5.
Câu 15.  Các cây họ đậu thường cụp lá (ngủ) khi mặt trời lặn, hiện tượng nàythuộc hình thức vận động sinh trưởng nào?
A. Vận động hướng động.                     B. Vận động hướng sáng.
C. Vận động theo đồng hồ sinh học.       D. Vận động sức trương nước.
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không phải là điểm khác biệt giữa hướng động vàứng động ở thực vật?
 1. Sự khác nhau là ở đặc điểm tác động của các nhân tố môi trường.
 2. Sự khác nhau thể hiện ở tốc độ phản ứng trước các nhân tố tác động.
 3. Vận động hướng động là vận động có hướng, còn vậnđộng ứng động thìkhông có hướng.
 4. Cả hai hình thức vận động này đều liên quan đến auxin.
Câu 17. Khi nói về các kiểu hướng động của thân và rễ cây, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
 2. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
 3. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.
 4. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
Câu 18. Những phản ứng nào sau đây là biểu hiện của tính hướng động ở thực vật?
 1. Hiện tượng thân cây quấn vào cọc để leo lên của cây đậu cô ve.
 2. Hiện tượng cuốn ngọn của cây sắn dây.
 3. Hiện tượng đóng mở khí khổng.
 4. Hiện tượng cụp lá của cây bắt ruồi.
 5. Hiện tượng vươn ra ánh sáng khi chiếu sáng một phía của ngọn cây.
 1. (1), (2) và (3).                            B. (1), (3) và (4).
C. (l)và (5).                                          D. (1) và (4).
Câu 19. Cho bảng thông tin sau:
Hình thức cảm ứng Phản ứng cụ thể
 1. Hướng sáng.
 2. Cảm ứng tiếp xúc.
 3. Cảm ứng ánh sáng.
 4. Hướng tiếp xúc.
 5. Hướng trọng lực.
 1. Lá cây họ Đậu cụp lá ngủ vào buổi tối.
 2. Lá cây bắt mồi cụp lại khi có con mồi đậu vào.
 3. Rễ mọc hướng xuống, thân mọc hướng lên.
 4. Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.
 5. Tua cuốn cây họ Đậu cuốn vào cọc leo.

Phương án sai khi nối các phản ứng với hình thức cảm ứng là
 1. I-1, V-3.              B. II-2, III-1.            C.IV-5; III-l.           D. I-4; II-2.
Câu 20: Hoa súng nở vào buổi sáng, khi chiều đến chúng khép cánh lại và sẽ nở ra tiếp tục vào sáng hôm sau. Đây là loại vận động gì?
A. Vận động hướng động.                     B. Vận động hướng sáng,
C. Ứng động sinh trưởng.                     D. Vận động sức trương nước.
Câu 21: Người ta tiến hành một thí nghiệm như sau:
 • Cây mầm 1: chiếu sáng từ một phía lên bao lá mầm.
 • Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng từ một phía.
 • Cây mầm 3: che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng từ một phía.
Sau đó để các cây sinh trưởng bình thường và quan sát hiện tượng.
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thí nghiệm trên?
 1. Cây 1 ngọn cây cong về phía ánh sáng do tính hướng sáng.
 2. Cây 2 ngọn cây vẫn mọc thẳng.
 3. Cây 3 ngọn cây cong về phía ánh sáng do tính hướng sáng.
 4. Đỉnh ngọn là nơi tiếp nhận kích thích ánh sáng gây phản ứng hướng sáng ở ngọn cây.
A.4.                  B. 3.                         C.2.                           D. 1.
Câu 22. Khi sống trong tối được chiếu sáng từ một phía, ngọn cây hướng về phía ánh sáng là do bao nhiêu nguyên nhân sau đây?
 1. Auxin phân bố không đều ở 2 phía ít hay nhiều ánh sáng.
 2. Auxin phân bố nhiều về phía ít ánh sáng.
 3. Lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng của tế bào.
 4. Lượng auxin nhiều ức chể sự sinh trưởng của tế bào.
A.4.                  B. 3.                         C.2.                           D. 1.
Câu 23. Trong môi trường không có chất độc hại. Khi trồng cây bên bờ ao thì sau một thời gian, rễ cây sẽ phát triển theo chiều hướng nào sau đây?
 1. Rễ cây mọc dài về phía bờ ao.
 2. Rễ phát triển đều quanh gốc cây.
 3. Rễ cây uốn cong về phía ngược bờ ao.
 4. Rễ phát triển ăn sâu xuống lòng đất.
Câu 24. Trong rừng nhiệt đới các loài cây dây leo quấn quanh những cây thân gỗ lớn để vươn lên cao. Đây là biểu hiện của những kiểu cảm ứng nào sau đây?
 1. Hướng sáng.     (2) Hướng tiếp xúc. (3) Hướng trọng lực.
 1. Hướng hóa.      (5) Hướng nước.
 1. 1.                B.1,2.                        c. 1,2,3.                     D. 1,2,3,4,5.
Câu 25. Khi nói về tính ứng động của cây, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích từ một hướng xác định.
 2. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.
 3. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích của môi trường.
 4. Hình thức phản ứng của cây không kèm theo sự sinh trưởng.
Câu 26. Lá cây trinh nữ cụp xuống khi bị va chạm là do
 1. va chạm mạnh làm lá bị tổn thương.
 2. cuống lá gồm những tế bào ít liên kết với nhau.
 3. sức trương nước của thể gối ở cuống lá và gốc lá chét bị giảm đột ngột.
 4. do va chạm làm cuống lá bị gãy.
Câu 27. Đặc điểm giống nhau giữa vận động “bắt mồi” ở cây ăn sâu bọ và vận động cụp lá của cây trinh nữ khi có va chạm là:
 1. Đều có enzim phân huỷ chất đạm động vật.
 2. Tế bào mất sức trương nước sau đó phục hồi lại.
 3. Biến đổi hình dạng lá tương tự nhau.
 4. Sử dụng prôtêin của côn trùng làm nguồn cung cấp đạm chủ yếu.
Câu 28. Sự tăng áp suất trương làm chuyển động lá và hoa là do có sự thay đổi về yếu tố nào sau đây?
A. Vị trí vô sắc lạp.                               B. cấu trúc phitôcrôm.
C. Nồng độ ion kali.                              D. Vị trí của ỉông hút.
Câu 29. Cơ chế chung của ứng động sinh trưởng là
 1. tốc độ sinh trưởng không đều giữa các phía của bộ phận chịu tác nhân kíchthích không định hướng.
 2. sự thay đổi sức trương nước của tế bào.
 3. sự lan truyền của dòng điện sinh học.
 4. tốc độ sinh trưởng không đều giữa các phía của bộ phận chịu tác nhân kích thích theo hướng xác định.
Câu 30. Có bao nhiêu phản ứng sau đây thuộc kiểu ứng động không sinh trưởng?
 1. Sự đóng mở của khí khổng.
 2. Sự cụp lá của cây trinh nữ khi bị va chậm.
 3. Hoạt động nở, cụp của hoa tuy lip.
 4. Rễ cây mọc cong xuống khi được đặt theo phương ngang. .
 5. Phản ứng đậy nắp của “ấm” ở cây nắp ấm khi có côn trùng lọt vào “ấm”.
A.5.                       B.4.                     C.3.                          D.2.
Câu 31. Có bao nhiêu phản ứng dưới đây thuộc loại ứng động sinh trưởng?
 1. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.
 2. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
 3. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.
 4. Vận động nở hoa ở hoa bồ công anh.
 5. Vận động cuốn vào cọc của tua cuốn bầu bí.
 6. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại.
 1. 6. -             B.5.                                C.4.                        D.3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay3,316
 • Tháng hiện tại66,708
 • Tổng lượt truy cập7,281,189
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây