ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II SINH 11

Thứ tư - 10/02/2021 02:50
Câu 81: Bạch đàn thường có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân nhanh hơn so với lim. Điều này phản ánh vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng của thực vật ?
A. Thời kì sinh trưởng B. Ánh sáng C. Đặc điểm di truyền D. Nhiệt độ
tải xuống (3)
tải xuống (3)
         SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
            TRƯỜNG THPT(Đề thi có 40 câu 5 trang)                                                                                             
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019- 2020
Môn : SINH HỌC 11
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 
 
Mã đề thi:  123
Họ, tên thí sinh:........................................................................
Số báo danh:.............................................................................

Câu  81: Bạch đàn thường có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân nhanh hơn so với lim. Điều này phản ánh vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng của thực vật ?
A. Thời kì sinh trưởng    B. Ánh sáng                     C. Đặc điểm di truyền            D. Nhiệt độ
Câu 82: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua
A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
B. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
C. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
D. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
Câu 83: Những động vật sinh trưởng và phát triển không thông qua biến thái là:
A. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua                                 B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi
C. Châu chấu, ếch, muỗi                                         D. Cá chép, gà, thỏ, khỉ
Câu 84: Hoocmon ảnh hưởng đến sự phát triển của sâu bọ là :
A. Ecđixơn và Juvenin                                            B. Juvenin và tirôxin
C. Ecđixơn và tirôxin                                              D. Testostêron và tirôxin
Câu 85: Ở thực vật có hoa, hạt được hình thành từ bộ phận nào sau đây?
   A. Túi phôi,                B. Noãn sau thụ tinh.           C. Noãn cầu.              D. Bầu nhụy.
Câu 86: Khi nói về hình thức sinh sản sinh dưỡng ở các loài thực vật trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?
   A. Ở rau má, cơ thể con được hình thành từ thân bò.
   B. Ở cỏ gấu, cơ thể con được hình thành từ thân rễ.
   C. Ở khoai tây, cơ thể con được hình thành từ rễ củ.
   D. Ở cây thuốc bỏng, cơ thể con được hình thành từ lá.
Câu 87: Hoocmon làm cơ thể bé trai thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí ở thời kì dậy thì là
A. testostêron                                                          B. tirôxin
C. ơstrôgen                                                              D. GH (hoocmon sinh trưởng  )
Câu 88: Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây 1 lá mầm?
   A. Mô phân sinh bên.                                                B. Mô phân sinh đỉnh thân.
   C.phân sinh lóng.                                              D.phân sinh đỉnh rễ.
Câu 89: Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn (đậu đỗ), làm mạch nha (lúa) đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kỳ sinh trưởng và phát triển của thực vật?
   A. Giai đoạn tạo quả, chín.                           B. Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch,
   C. Giai đoạn ra hoa.                                      D. Giai đoạn nảy mầm.                                                   Câu 90: Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng độ dài thời gian che tối liên tục vào ban đêm của một cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa. Cây đó thuộc nhóm thực vật nào sau đây?
   A. Cây ngày ngắn.                                               B. Cây ngày dài.
   C. Cây trung tính.                                                D. Cây ngày ngắn hoặc cây trung tính.
Câu 91: Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật chịu sự tác động của nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài. Nhân tố nào sau đây là nhân tố bên trong?
   A. Dinh dưỡng.                   B. Nhiệt độ.              C. Ánh sáng.                    D. Hoocmon.
Câu 92: Phương thức sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật có đặc điểm:
   A. Con non giống với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo, sinh lí.
   B. Con non phải trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng  thành
   C. Con non rất khác với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo, sinh lí.
   D. Con non hoàn thiện dần về sinh lí để trở thành con trường thành.
Câu 93: Trong các yếu tố sau đây, yếu tố nào là tác nhân ảnh hưởng mạnh nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người?
   A. Thức ăn.           B. Nhiệt độ môi trường.                 C. Độ ẩm.                           D. Ánh sáng.
Câu 94: Thụ tinh ở ếch và ở rắn là hình thức thụ tinh nào?
   A. Ở ếch là thụ tinh trong, ở rắn là thụ tinh ngoài.
   B. Cả hai đều là thụ tinh trong, vì ở ếch có sự bắt cặp còn ở rắn có quá trình giao phối.
   C. Ở ếch là thụ tinh ngoài, ở rắn là thụ tinh trong.
   D. Cả hai đều là thụ tinh ngoài, vì cả hai đều đẻ trứng.
Câu 95: Ví dụ nào sau đây là biện pháp sử dụng hoocmôn làm thay đổi số con?
   A. Tăng cường thời gian chiếu sáng đối với gà nuôi làm cho gà có thể đẻ 2 trứng trong 1 ngày.
   B. Ép  nhẹ lên bụng cá đã thành thục sinh dục để trứng chín tràn vào một cái đĩa rồi rót nhẹ tinh dịch lên trên. Sau đó dùng lông gà đảo nhẹ để trứng được thụ tinh. ép
   C. Khi hợp tử đang phân chia, người ta dùng kĩ thuật để tách rời các tế bào con ra khỏi hợp tử. Mỗi tế bào sẽ được nuôi dưỡng và phát triển thành một phôi mới
    D. Tiêm dịch chiết từ tuyến dưới não của các loàikhác chomè,trắm cỏ làm cho trứng chín hàng loạt.
Câu 96: Trong các căn cứ sau đây, người ta có thể xác định được tuổi của cây gỗ nhiều năm dựa vào căn cứ nào?
  A. Vòng năm.                                                          B. Tầng sinh mạch,
  C. Tầng sinh vỏ.                                                      D. Các tia gỗ.
Câu 97: Ơstrôgen được sinh ra ở:
   A. Tuyến giáp.                  B. Buồng trứng                   C. Tuyến yên                     D. Tinh hoàn
Câu 98: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả:
   A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.             B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển.       C. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.                            D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển.
Câu 99: Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều thức ăn hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?
    A. Đối với gia súc non, mùa đông ăn nhiều mới đủ để cung cấp năng lượng cho sự phát triển bộ xương - hệ cơ.
    B. Đối với gia súc non, mùa đông ăn nhiều mới đủ chất để phát triển bộ xương do ít ánh sáng.
   C. Đối với gia súc non, mùa đông lạnh giá gây mất nhiều nhiệt, nếu không tăng khẩu phần ăn sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng.
    D. Đối với gia súc non, mùa đông lạnh giá ăn nhiều mới đủ năng lượng để chống rét.
Câu 100: Một củ khoai lang ở trong đất sẽ nảy ra mầm cành, lá rồi phát triển thành một cây khoai lang mới. Đây là hình thức sinh sản vô tính bằng cơ quan sinh dưỡng là:
   A. Quả.                               B. Lá.                               C. Rễ.                              D. Thân.
Câu 101: Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật?
   A. Làm tăng khả năng thích ứng với mọi điều kiện sống bất lợi của môi trường.
   B. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan, hệ cơ quan.                         
   C. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ.                                      
   D. Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
Câu 102: Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?
   A. Hạt kín, hạt trần.          B. Rêu, quyết,                 C.  Quyết, hạt kín.                D. Quyết, hạt trần.
Câu 103: Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chủ yếu của việc cắt bỏ hết lá là để:
   A. tập trung nước nuôi các cành ghép.                      B.  tránh gió mưa làm lay cành ghép.
   C. loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép.                          D. tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
      Câu 104: Sinh sản vô tính là:
         A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
         B.  Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
         C. Tạo ra cây con khác cây bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
         D. Tạo ra cây con  khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
Câu 105:  Nhóm động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?
   A. Ong, thuỷ tức, trùng đế giày.                               B. Cá, thú, chim
   C. Ếch nhái, bò sát, côn trùng.                                 D. Giun đât, côn trùng.
Câu 106: Thủy tức sinh sản vô tính theo hình thức nào sau đây?
   A. Phân đôi.                        B. Nảy chồi.              C. Phân mảnh                   D. Trinh sinh
Câu 107: Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính ở động vật là quá trình
   A. nguyên phân.                  B. giảm phân.            C. thụ tinh.                     D. giảm phân và thụ tinh.
Câu 108: Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta thường áp dụng biện pháp nào sau đây?
   A. Chọn các con non có kích thước bé để nuôi             B. Tăng nhiều con cái trong đàn.
   C. Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn.     D. Tăng nhiều con đực trong đàn.                                   
Câu 109:  Sử dụng thuốc tránh thai nhằm mục đích nào sau đây?
   A. ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.                                 B. ngăn không cho trứng chín và rụng.
   C. cản trở hình thành phôi.                                                      D. cản trở sự phát triển phôi.
Câu 110:  Khi nói về ưu điểm của thu tinh trong so với thụ tinh ngoài, có bao nhiêu  phát biểu sao đây sai?
  (1) ít phụ thuộc vào môi trường nên hiệu quả sinh sản cao hơn.
 (2) Tỷ lệ trứng được thụ tinh thấp.
 (3) Trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỷ lệ sống sót thấp.
 (4)Từ khi trứng được thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường nước.
   A. 1.                         B. 2.                               C. 3.                                         D. 4
Câu 111: Bộ nhiễm sắc thể của ong mật là 2n=32. Số NST của ong đực là:
   A. 64                                       B. 16                                C. 32                                D. 24
Câu 112:  Đối với sự phát triển của cơ thể động vật, hoocmon tiroxin có bao nhiêu tác dụng sinh lí sau đây?
 1. Kích thích biến đổi nòng nọc thành ếch nhái.
 2. Làm tăng tốc độ chuyển hóa cơ bản, do đó tăng cường sinh trưởng.
 3. Tăng cường tất cả các quá trình trao đổi chất trong cơ thể.
 4. Tăng cường quá trình tổng hợp prôtêin trong mô và cơ quan.
 5. Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của hệ sinh dục.
    A.  2.                                  B. 4.                              C. 1.                              D.3.
Câu 113: Khi nói về vai trò của iot đối với cơ thể con người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Thiếu iôt sẽ gây ra bệnh bướu cổ.
 2. Thiếu iôt thì khả năng chịu lạnh của cơ thể giảm.
 3. Thiếu iôt làm số lượng nang tuyến giáp tăng lên.
 4. Iot là chất hoạt hóa enzim tổng hợp hoocmon tiroxin.
 5. Thiếu iôt làm trẻ có trí tuệ kém phát triển.
   A. 5.                         B. 3.                         C. 4.                                               D. 2.
Câu 114: Khi nói về chiều hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Từ chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản chuyên biệt.
 2. Từ cơ thể lưỡng tính đến cơ thể đơn tính.
 3. Từ thụ tinh cần nước đến thụ tinh không cần nước.
 4. Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong.
 5. Từ thụ tinh chéo đến tự thụ tinh.
 6. Từ con sinh ra chưa được chăm sóc đến được chăm sóc nuôi dưỡng.
   A. 3.                         B. 4.                               C. 5.          D.6   
 
Câu115: Thắp đèn vào ban đêm ở vườn Thanh long vào mùa đông vì
A. cây thanh long là cây dài ngày , nên thắp đèn vào mùa đông để kéo dài thời gian chiếu sáng giúp thanh long ra hoa
B. cây thanh long là cây ngày ngắn , nên thắp đèn vào mùa đông để chia đêm dài thành hai đêm ngắn để thanh long không ra hoa
C. cây thanh long là cây ngắn ngày , nên thắp đèn vào mùa đông để chia đêm dài thành hai đêm ngắn giúp thanh long ra hoa
D. cây thanh long là cây ngày dài, nên thắp đèn để chia đêm dài thành hai đêm ngắn giúp thanh long ra hoa
Câu 116:  Ở một trại gà sau một đợt sinh sản người ta thu về 150 gà con. Tính số trứng đã tham gia thụ tinh trong đợt sinh sản này, biết tỉ lệ nở của hợp tử là 60%.
   A. 125 trứng.                      B. 250 trứng.                   C. 600 trứng.                   D. 150 trứng.
Câu 117: Khi nói về hạt của cây hạt kín, phát biểu nào sau đây sai?
   A. Hạt là do noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
   B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
   C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.
   D. Trong hạt của thực vật có hoa luôn có nội nhũ cung cấp dinh dưỡng nuôi phôi.
Câu 118: Ở loài lúa nước (2n = 24), để hình thành được một hợp tử và một tế bào nội nhũ thì số NST mà môi trường phải cung cấp cho. quá trình phân bào để hình thành giao tử là
   A. 78.                             B.  156.                           C. 168.                              D. 108.
 
Câu 119: Cho các nhận định sau
(1) Có hai kiểu phát triển là phát triển không qua biến thái và qua biến thái
(2) Biến thái là hiện tượng xảy ra ở giai đoạn phôi
(3) Muỗi, tằm, ếch có kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn
(4) Phát triển ở mỗi động vật đều gồm 2 giai đoạn: Phôi thai và sau sinh
(5) Trong kiểu phát triển không qua biến thái, con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý giống hệt con trưởng thành
Số nhận định đúng về quá trình phát triển ở động vật là:
A. 1                                  B. 2                                  C. 3                                  D. 4
Câu 120: Xét  các đặc điểm sau:
(1) Làm tăng kích thước chiều ngang của cây
(2)Diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm
(3) Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
(4) Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)
(5) Chỉ làm tăng chiều dài của cây
Những đặc điểm  không có ở sinh trưởng thứ cấp là
A. (1) và (4)                     B. (2) và (5)                     C. (1), (3) và (5)              D. (2), (3) và (5)
-------------HẾT------------


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay3,316
 • Tháng hiện tại66,771
 • Tổng lượt truy cập7,281,252
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây